– Fornemmelsen av landet er endret

Landskapet i Arktisk er endret så mye at dyr og jegere har vanskelig for å finne frem, sier inuitleder. Hun mener at klimaødeleggerne må ta mer ansvar.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

ACIA-rapporten er en skikkelig oppvekker, som bør få beslutningstakere i mange land til å reagere, sier Sheila Watt-Cloutier. Hun er leder for inuittenes egen organisasjon Inuit Circumpolar Conference (ICC), og kan rapportere fra en rekke steder i Canada, Grønland og Sibir der klimaendringene de siste årene har endret landskapet.

– Snakk med jegere rundt hele Nordkalotten, og du får de mest skremmende historiene. De kan fortelle samme historien om været som har blitt svært uforutsigbart. De kan alle fortelle om at fornemmelsen med landskapet og utseendet har endret seg. Havisen har endret seg. Jegerne har vanskelig for å navigere og naturen har blitt utrygg å være i. Vi har mistet dyktige og erfarne jegere som har gått igjennom isen der det tidligere var trygt å være. Smelting om sommeren gjør at mange steder som tidligere var trygge i dag er livsfarlige, sier Sheila Watt-Cloutier.

Isfrie for lenge

ICC samler inn dokumentasjon fra småsamfunnene, og kan blant annet vise til det vesle tettstedet Sachs Harbour i den kanadiske regionen Beaufort Sea. Der har de registrert at permafrosten har begynt å smelte, med erosjon som en følge; det kommer mer snø; den isfri perioden blir lengre. De har registrert nye arter av både fugler og fisk, og de har blitt invadert av store svermer av mygg og sorte fluer. Innsekter de ikke har vært plaget av tidligere.

– Slike historier får vi fra hele Nord-kalotten. I Alaska har de naturlige is-kjellerne der mat oppbevares begynt å smelte. Klimaendringer er ikke bare en teori for oss som bor i Arktisk. Det er en alvorlig og farlig realitet. Menneskeskapte klimaendringer ødelegger det økosystemet som vi er avhengige av å ha for å kunne videreføre vår kultur til nye generasjoner, sier Watt-Cloutier.

En av de mest vanlige utsagnene politikere fra de store og rike industrilandene er at Arktis er så spredt befolket. Dette reagerer Watt-Cloutier sterkt på.

– Vårt miljø i Arktis ødelegges av utslipp fra biler og fabrikker i land som ligger lang unna våre samfunn. Selv om vi er få, så har vi også en rett til å overleve, og de som ødelegger våre samfunn burde vist oss mer respekt. Arktis er barometeret som viser hvordan verdens helsetilstand er, og det som skjer oss vil senere påvirke resten av verden.

Sheila Watt-Cloutier etterlyser en mer ydmyk holdning fra verdens rike land.

– Våre jegere og fiskere har i mange år varslet om de endringene de har registrert i naturen. Disse for oss gamle observasjonene blir nå bekreftet av amerikanske og europeiske dataprogrammer som har regnet seg fram til hvilke endringer vårt klima vil se i fremtiden.

Watt-Cloutier ser med interesse frem mot november når den endelige rapporten til Robert W. Clonell og ACIA skal legges frem på et møte i Reykjavik.

– Vi står overfor en situasjon der isbjørnen, seler som lever i is-farvann, hvalrossen og en rekke andre arter som lever i Arktis vil oppleve en dramatisk endring. Hvis dette får lov til å fortsette, vil vi se at inuittkulturen vil bli ødelagt fordi de ikke har tilgang på de fangstmuligtene som de er avhengige av.

Klima en menneskerett

Watt-Cloutier og ICC jobber nå med å bevise sammenhengen mellom konsekvensene av de menneskeskapte klimaendringene og menneskerettigheter

– Vi skal formulere vårt krav som viser at ødeleggelsen av inuittkulturen er et brudd på menneskerettighetene. Vi har levd har i tusenvis av år. Vår kultur og økonomi viser det vårt land gir oss. Vi er tett knyttet til vårt land.

Sheila Watt-Cloutier påpeker at deres kamp for å overleve som en fangerkultur er det viktigste målet, men at det allerede i dag er andre store problemer som må løses.

– Vi fanger seler, hvaler og andre dyr som lever i Arktis. Vi er et fangstfolk som må ha muligheten til å overleve. Men det vi snakker om er mer en retten til å gå på jakt. Vi vil ikke bli til rene museumsdingser. Vi opplever stor arbeidsledighet, alkohol og annet misbruk. Selvmordstallene er høye. Dette er alt noe som er et resultat av moderniseringen og globaliseringen. Vi må løse både de problemene som våre politikere får i fanget og de utfordringene som vi ellers utsettes for.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here