Forfall, diktatur og anarki

En gjennomføring av Sør-Sudans fredsavtale fra august virker mer umulig enn noensinne.
Sør-Sudans president Salva Kiir. Foto: AFP PHOTO/CHARLES ATIKI LOMODONG
Halle Jørn Hanssen
Hanssen ledet tidligere Norsk Folkehjelp
Email: joe-hall@online.no
Publisert: 11.11.2015

På tampen av oktober kom rapporten fra Afrikaunionens undersøkelseskommisjon om overgrepene og ødeleggelsene borgerkrigen i Sør-Sudan har ført med seg. Borgerkrigen har vart siden 15. desember 2013. Folket i Sør-Sudan og verden for øvrig har ventet på denne rapporten siden april, men Ugandas president Museveni og et par andre afrikanske statsledere la lenge ned veto mot offentliggjøring.
Undersøkelseskommisjonen har vært ledet av Nigerias tidligere president Obasanjo. Rapporten er på 318 sider. Det er et svært gjennomarbeidet dokument med tung dokumentasjon av uhyre bestialske overgrep, spesielt seksuell vold mot kvinner og barn, krenkelser av menneskerettighetene og krenkelser av alle internasjonale konvensjoner som har med krigføring å gjøre. At den også de facto dokumenterer forbrytelser mot menneskeheten, kan det ikke være tvil om. Aldri siden avkoloniseringen av Afrika har en kommisjon som utelukkende består av afrikanske tidligere politiske ledere og fremstående akademikere, levert en hardere kritikk mot et afrikansk regime i krig. Slik sett skaper rapporten historie.

Massakre. Rapporten avliver nok en gang de gjentatte løgnene fra president Salva Kiir og hans medløpere om at statskupp ble forsøkt gjennomført i dagene før 15. desember 2013. Den fratar derfor Kiir-regimet enhver legitimitet for krigshandlingene det satte i gang, og president Salva Kiir og hans regime pekes dermed ut som de desidert hovedansvarlige for alle forbrytelser som er utført av partene i krigen.
Tidlig høsten 2013 satte dinkaledere i delstatene Warrap og Bahr el Ghazal i gang militær trening av fattige landsbygutter som var analfabeter. I tillegg til den militære treningen ble de opplært i å hate sitt nære nabofolk, nuerfolket. Mannen som med president Kiirs godkjennelse ledet dette, heter Paul Malong. Han er i dag forsvarssjef i Sør-Sudan.
Gruppen fikk navnet «presidentgarden». Den ble i november 2013 overført til forlegninger i nærheten av Juba. Der ventet et spesialoppdrag: massakrene på nuerne i hovedstaden. Både kommisjonsrapporten og andre kilder beskriver hvordan dette ble utført.
Planene for dette prosjektet ble påbegynt i mai 2013. Det ble laget kart over gater og hjem der nuere bodde. I dagen mellom 15. og 18. desember samme år ble mellom 3000 og 5000 nuere og andre massakrert. Massakrene fortsatte ut januar måned. Likene ble lagt i massegraver som dels var ferdige fra før og dels ble gravd mens massakrene pågikk. Indikasjonene er at over 20 000 mennesker ble massakrert.
Mens krigen pågikk, prøvde IGADs fredsforhandlere å skape fred. Sju avtaler ble forhandlet fram og brutt. Den åttende ble undertegnet i slutten av august.

Kaos. Men siden da har president Kiir og hans regime gjort det meste de kan for å bryte avtalen. De har stikk i strid med grunnloven reorganisert staten fra 10 til 28 delstater. Kiir har brutt partilovene og oppløst regjeringspartiet SPLMs sekretariat, og har splittet partiet opp i mindre fraksjoner. De dyktigste lederne fra frigjøringskampen ledet av Pagan Amum, er igjen i landflyktighet. Som et ledd i det fredsbyggende arbeidet kom de tilbake til Juba i juni, men tre uker senere måtte de flykte hals over hode fordi de fikk vite at makthaverne planla å myrde dem.
Inntektene fra oljeproduksjonen er redusert til nesten ingenting. Sentralbanken har ikke lenger valuta. Importen stanser opp, og inflasjonen er galopperende. Staten Sør-Sudan er for lengst teknisk konkurs.
Regjeringshæren SPLA, som nå for det meste består av soldater fra dinkafolket, oppfører seg stadig mer som bandittgrupper. De herjer, dreper og stjeler i områder av landet der andre folkegrupper bor.
FN rapporterer at nærmere 4 millioner av landets 10–12 millioner innbyggere nå er avhengig av internasjonal nødhjelp, mens flere titusener er livstruet på grunn av mangel på mat og medisiner. 2,2 millioner mennesker er fordrevet fra sine hjem. Av disse er over 700 000 flyktninger i nabolandene.
Midt i alt dette styrer Salva Kiir med stadig hardere og mer diktatorisk hånd, mens lovløshet og forfall preger hverdagen for folket. At man under slike forhold skal kunne lykkes med i gjennomføre fredsavtalen fra august, er lite sannsynlig.

Rapporten er tilgjengelig på her.


Hanssen er grunnlegger og tidligere leder av Norsk Folkehjelp. joe-hall@online.no.

Gratis prøve
Kommentarer