Forelska i lærer’n


Alle vil ha «læreren» nå. «Lærerne» skal på kurs. Lære mer. Lære bort. Redde ungdom fra mattevegring. Men det er naivt å tro at skippertak kan løfte en tung kulturtrend.

Tidligere redaktør i NY TID. Nå leder av Senter for global og komparativ idéhistorie.
Email: dag@sgoki.org
Publisert: 2013-12-08

Send din reaksjon til: debatt@nytid.no eller dag@nytid.no

Følg Dag Herbjørnsrud på www.twitter.com/DagHerbjornsrud

Bekymringen. «Den nye PISA-undersøkelsen viser at vi har et realfagsproblem i Norge. Det bekymrer meg sterkt. Resultatene er rett og slett ikke gode nok


Abonnement kr 195/kvartal

Slik siteres den relativt nyutnevnte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) på Kultudepartementets egne nettsider tirsdag 3. desember. Bakgrunnen er offentliggjøringen av PISA-resultatene samme dag.


PISA («Programme for International Student Assessment») er en internasjonal undersøkelse som siden år 2000 er blitt gjort hvert tredje år i regi av OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Studien kartlegger 15-åringers kompetanse i lesing, naturfag og matematikk, sistnevnte var hovedområdet i årets offentliggjorte PISA-undersøkelse. I år var en halv million elever fra 65 land, hvorav 34 OECD-land med – fra Norge deltok 4700 elever fra 198 skoler.


Årets PISA-undersøkelse viser at norske elevers prestasjoner i matematikk har gått ned siden 2009. I naturfag er det også en negativ endring, mens resultatene i lesing holder seg stabile. Mens Sør-Korea, Kina, Japan og Taiwan scorer …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?