Forby spilleautomatene

Nye tall viser at så mange som 50 000 mennesker i Norge spiller så mye at det er et problem for dem og deres familier. Hver nordmann bruker 5700 kroner på spilleautomater i året. I dette gjennomsnittet er også de under 18 år som ikke har lov å spille medregnet. Automatbransjen omsatte for 26 mrd. […]

Ny Tid

Nye tall viser at så mange som 50 000 mennesker i Norge spiller så mye at det er et problem for dem og deres familier. Hver nordmann bruker 5700 kroner på spilleautomater i året. I dette gjennomsnittet er også de under 18 år som ikke har lov å spille medregnet.

Automatbransjen omsatte for 26 mrd. kroner i 2004 – private automatselskaper tok ut millionutbytte og en rekke “Ideelle organisasjoner” baserer sin drift på automatenes tiltrekkende kraft.

Private aktører har tjent seg styrtrike på det ekstremt liberale spillemarkedet i Norge, og de regulerende myndigheter sitter nær sagt handlingslammet og ser på. Organisasjoner som Røde kors og Redningsselskapet blir brukt som brekkstang for å beholde dagens liberale marked.

I sammenligning med de andre nordiske landene er Norge på den desiderte “spilltopp”. Både automatspill og de statlige spillene gjennom Norsk Tipping omsetter vesentlig høyere enn tilsvarende i Danmark og Sverige. Norge er også det landet som bruker minst penger på behandling av problemer tilknyttet spill.

I Norge legitimeres spill og spilleautomater av Norsk Tipping på den ene siden og av de “ideelle organisasjonene” på den andre. Norsk Tipping som regulator og største aktør i markedet bruker store ressurser for å få deg og meg til å spille mer. Problemene i kjølvannet feies under teppet ved at spillselskapet sponser breddeidrett og forskning.

Organisasjoner som Røde Kors og Redningsselskapet bør snarest utvikle en strategi for å kvitte seg med automatinntektene. I et klasseperspektiv kan man spørre om Røde Kors mener det er riktig at mennesker i nød som spiller seg fra familie og hjem skal sponse påskens snøscooterpatrulje på redningstokt etter middelklassefamilien med hytte på Geilo?

Hva må gjøres? En ny regjering må gripe fatt i dette og fjerne automatmarkedet. Dette kan gjøres på flere måter. Den sittende kulturminister Svarstad Haugland har prøvd å lage at statlig automatmonopol og mislyktes. Men det er flere andre måter å regulere dette på. Felles for disse er selvsagt tap av inntekter, men vi er kommet til det punkt at det ikke er noen vei tilbake.

Det mest ekstreme tiltaket vil være å forby og fysisk fjerne alle spilleautomater i Norge. Et annet alternativ er å sette en grense for hvor mye det går an å spille for og hvor store gevinstene kan være. Det er vanskelig å spille seg fra gård og grunn hvis det ikke kan spilles for mer enn 20 kroner gangen. Med en toppgevinst på for eksempel 100 kroner vil automatene kun bli en billig underholdning som kroneautomatene engang var det.

Staten må være seg sitt ansvar bevisst. Norsk Tipping bør ikke få lov til å utvikle nye spill. For kun få år tilbake var tippekamp og lottotrekning ti minutter underholdning på lørdagskvelden. I dag er det lottotrekning nesten hver dag i beste sendetid på statskanalen. Markedsføringen av de statlige spillene bør avta kraftig.

Den norske stat trenger ikke inntektene fra de statlige pengespillene. I løpet av de kommende 4 årene bør tippemidlene tilbakeføres de frivillige organisasjonene, i tillegg til breddeidrett og forskning. Verdens rikeste land må kunne ha sterke frivillige organisasjoner uten at disse skal basere sin drift på andre menneskers ulykke.

Kjartan Haugsnes er sekretær Bergen SV

Kommentarer
DEL