Forbudt mote

Å forby politiske og religiøse ytringer er en vanskelig balansegang.

Ny Tid
[23. juni 2006] Denne uka åpnet Utdanningsdirektoratet for at norske kommuner kan innføre forbud mot ansiktsslør i skolene. Hijab, chador og abaya blir fremdeles like lov som skautet som bestemora di brukte. Men elever med niqab og burka kan nå forvises fra klasserommet. Disse har slør som dekker hele ansiktet, ofte slik at bare øynene er frigjort gjennom den smale åpningen. Norge blir dermed det tredje landet i Europa som åpner for et slikt forbud. Prinsipielt er det liten forskjell på å forby og påby. Men i denne saken er det praktiske hensyn som er satt høyest.

Det er flere slør i osloskolen enn før. Slør er mote, men også en politisk og religiøs ytring. Antallet har steget proporsjonalt med fokuseringen på religion.

En hijab plager ingen og bør beskyttes under religionsfriheten. Ingen skal straffes for sin tro. Men noen ganger står ulike rettigheter opp mot hverandre. Et barns rett til utdanning er også en menneskerettighet. For oss står dette om i hvilken grad slørene er til reelt hinder for læring.

I et flerkulturelt samfunn er det viktigere enn noen gang å legge til rette for at folk får være forskjellige. Kommunikasjon kan foregå på mange måter, og fjerning av slør bør helst foregå frivillig. Likevel – det er ikke vanskelig å tenke seg situasjoner der lærerne kunne ønske å se hele ansiktet til eleven. I språkundervisning der en terper på uttale, kan det å se hvordan eleven beveger leppe og tunge være avgjørende for å gi god rettledning. Og da byrådet valgte å reise spørsmålet om forbud, var det fordi Oslo Handelsgym ikke ville godkjenne skolebevisene til to jenter som bar niqab på passfotoene sine. I disse tilfellene ser vi verdien av at skolen kan be jentene fjerne ansiktssløret.

Nå er det åpnet for forbud, og i Oslo vil dette bli gjennomført. Byrådsleder Erling Lae kaller forbudet for «sunn fornuft». Vi håper at skolene vil anstrenge seg for å bruke denne nye makten med varsomhet. Nå må lærere og elever gå i dialog om hvorfor noen av dem ønsker å skjule ansiktet. Da vil lærerne lære like mye som elevene.

DEL

Legg igjen et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.