Forbud mot klasebomber i det blå

Du trodde kanskje at Norge har innført et forbud mot klasebomber og jobber for et internasjonalt forbud mot klasebomber? Feil.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Da nyheten om bruken av klasebomber i Hjerkinn skytefelt eksploderte i fjor høst, manglet det ikke på opprørte politikere: Hvordan kunne forsvarsminister Kristin Krohn Devold tillate bruken av denne form for avskyelig våpen som Stortinget sommeren 2001 ba Regjeringen om å aktivt jobbe for et internasjonalt forbud mot?

5. desember fulgte Senterpartiet opp med å legge inn et dokument 8-forslag om å innføre et norsk totalforbud mot klasebomber.

Nå har Stortingets forsvarskomité behandlet og avvist Senterpartiets forslag om et nasjonalt forbud mot klasebomber – og slått fast at de ikke regner klaseammunisjon, sist brukt av amerikanerne i Irak-krigen, som klasebomber.

Regjeringen har på sin side lagt arbeidet for et internasjonalt forbud på is.

– Konklusjonen vår etter at vi har foretatt internasjonale konsultasjoner er at det ikke er stemning for et forbud, sier pressetalsmann Karsten Klepsvik i Utenriksdepartementet.

Krav om forbud

«Stortinget ber Regjeringen om å gi aktiv støtte til internasjonalt arbeid som kan lede fram til et forbud mot klasebomber, på lik linje med forbudet mot antipersonellminer.»

Slik lød Stortingets vedtak av 14. juni 2001. Og slik lød stortingsrepresentantene Odd Roger Enoksen og Åslaug Haga, begge fra Senterpartiet, sitt dokument 8-forslag datert 5. desember 2002:

«Stortinget ber Regjeringen innføre et nasjonalt forbud mot klasebomber.»

I begynnelsen av februar i år ble Sp-representantenes forslag behandlet i forsvarskomiteen. Det falt i dårlig jord, selv hos komitémedlemmet Odd Roger Enoksen som sto bak forslaget.

– Ikke hensiktsmessig

Innstillingen fra flertallet, bestående av representanter fra Ap, Høyre, SV, KrF, Venstre og Senterpartiet, slo nemlig kort og godt fast at det ikke er «hensiktsmessig» å innføre et nasjonalt forbud mot klasebomber.

I stedet valgte flertallet å slå seg til ro med at statsråd Kristin Krohn Devold (H) i et brev til forsvarskomiteen 23. oktober i fjor slår fast at klasebomber fra fly i trening og øvelser ikke skal brukes i Norge, at norsk bruk av klasebomber under øvelser i utlandet skal klareres politisk på forhånd, at det norske forsvarets beholdning av klasebomber skal lagres med sikte på destruksjon.

Og at «Forsvaret har et opplegg om ikke å bruke klasebomber i Afghanistan».

Komiteens flertall mener at dette gir uttrykk for en holdning til bruk av slike våpen som skal ligge til grunn også ved norsk deltakelse i framtidige internasjonale operasjoner.

Ikke noe forbud

Når det gjelder Stortingets vedtak sommeren 2001 om at Norge skal jobbe for et internasjonalt forbud mot klasebomber, har tonen i forsvarskomiteen endret seg også på dette området..

Komiteens flertall er tilfreds med Norges diplomatiske innsats og viser igjen til brev fra forsvarsminister Krohn Devold som redegjør for nedrustningsforhandlingene i Genéve.

Her ble det 13. desember i fjor enighet om et todelt mandat for det videre arbeid; forhandlinger knyttet til tiltak for opprydding av klasebomber etter krig, og konsultasjoner om mulige forebyggende tiltak med sikte på å bedre påliteligheten av de ammunisjonstyper som faller innenfor en definisjon av «eksplosive etterlatenskaper.

Med andre ord; ikke noe som ligner på et internasjonalt forbud mot klasebomber.

– Ikke stemning for forbud

– Stortinget ba Regjeringen om å arbeide for et internasjonalt forbud. Men konklusjonen vår etter at vi har foretatt internasjonale konsultasjoner er at det ikke er stemning for det, sier pressetalsmann Karsten Klepsvik i Utenriksdepartementet.

Klepsvik forteller at det nå i stedet arbeides for en begrenset bruk av klasebomber.

– Arbeidet i nedrustningskomiteen i Genève pågår og det foreligger forskjellige utkast til avtaler. Men man har ikke kommet fram til enighet, sier UDs pressetalsmann.

SVs representant i forsvarskomiteen, Kjetil Bjørklund, sier til Ny Tid at han ikke er fornøyd med tilstanden.

– Flertallet gikk mot et nasjonalt forbud, og jeg er ikke fornøyd med Regjeringens innsats så langt. Nå har klasebomber igjen blitt brukt i Irak-krigen. Dette er et inhumant og grusomt våpen som vi fortsatt vil jobbe for et totalforbud mot, både nasjonalt og internasjonalt, sier Bjørklund.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here