Bestill sommerutgaven her

Før du veit ordet av det, er du terrorist

TERRORISTLISTE / En ellers begivenhetsløs seinsommerdag fikk jeg ei melding i innboksen min om at jeg sto oppført på ei tyrkisk liste over angivelige terrorister.

Lista var utarbeidet av den Ankara-baserte tankesmia SETA – Stiftelsen for politisk, økonomisk og sosial forskning – som har nære bånd til den tyrkiske regjeringa og Recep Tayyip Erdoğans parti AKP Jeg trodde først det var en dårlig spøk.

Meldinga var ledsaget av ei lenke, og da jeg fulgte den, fikk jeg fram ei liste over i alt 120 kjente og ukjente norske statsborgere – mange av dem folk jeg i andre sammenhenger ikke ville ha det minste imot å bli nevnt sammen med – som på vårparten i fjor hadde undertegnet et opprop mot Tyrkias invasjon av Afrin, et kurdisk område i Syria: Jan Bojer Vindheim, Erling Folkvord, Jan Erik Vold, Thomas Hylland Eriksen, Asbjørn Øveraas, Fartein Horgar, Erling Borgen, Torstein Bugge Høverstad …

Det tok litt tid før alvoret seig inn over meg.

Vi har vel alle hørt om farselignende rettssaker der lærere, akademikere, forfattere og journalister er blitt idømt drakoniske fengselsstraffer for å ha vist en forsiktig sympati med den kurdiske befolkningen, eller en viss interesse for alternativ pedagogikk – begge deler betraktet som mer enn tilstrekkelige bevis på terroristiske hensikter og tilbøyeligheter. Men det er i Tyrkia.

Nå ser vi altså at de tyrkiske styresmaktenes blomstrende paranoia i jakta på regimemotstandere og andre «farlige folk» også har nådd Norge.

«Ekstremt farlig»

Nerina Weiss ved forskningsstiftelsen FAFO uttalte til ABC Nyheter 21. august at «denne rapporten er ekstremt farlig for de som nevnes». Jan Bojer Vindheim mener at folk som står på denne lista, risikerer å bli fengslet dersom de reiser til eller mellomlander i Tyrkia.

Det er fullstendig uakseptabelt at instanser som er knyttet til andre
lands regjeringer,kartlegger og registrerer norske borgere.

Nå er det selvfølgelig en smal sak å unngå å reise til Tyrkia, selv for meg som har et bankende hjerte for Istanbul. Men med tanke på at Tyrkia er medlem av NATO, og at det innen NATO selvfølgelig finner sted omfattende informasjonsutveksling knyttet til «terrorisme», begynner det som først så ut som en spøk, å fortone seg som langt mer alvorlig. Vil vi som står på denne lista, og andre som står på andre lister som er utarbeidet av den famøse tankesmia SETA, kunne risikere overvåking, sanksjoner eller rett og slett bli nektet innreise til andre NATO-land om vi skulle forsøke det? Eller er jeg i overkant paranoid når jeg stiller et sånt spørsmål?

Uansett er det fullstendig uakseptabelt at instanser som er knyttet til andre lands regjeringer, kartlegger og registrerer norske borgere som ikke har gjort annet ennå utøve sin selvfølgelige demokratiske rett til å ytre seg.

I Danmark, der noe tilsvarende har skjedd, er den tyrkiske ambassadøren blitt kalt inn på teppet for å motta en diplomatisk protest. Bjørnar Moxnes i Rødt har varslet at han kommer til å be den norske regjeringen gjøre noe lignende – med bakgrunn i paragraf 126 i straffeloven, der det blant annet heter:

«Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som på norsk område til fordel for en fremmed stat eller terrororganisasjon innsamler opplysninger om personlige forhold, når meddelelse av disse kan volde fare for noens liv, helse, frihet eller eiendom.»

Brev til Søreide

Sjøl har jeg skrevet et åpent brev til utenriksministrer Ine Eriksen Søreide, der jeg ber om svar på følgende spørsmål:

1. Har statsråden, eller andre i det norske regjeringssystemet, tenkt å protestere overfor Tyrkia – diplomatisk eller på andre måter –
mot at regjeringsnære institusjoner i Tyrkia kartlegger norske statsborgere og betegner uskyldige folk som «farlige» og «terrorister»? Og hvis ikke – hvorfor ikke?

2. Tyrkia er en av Norges allierte, gjennom NATO. NATO har en strategi for bekjempelse av terrorisme, og jeg tar det for gitt at det finner sted en omfattende informasjonsutveksling mellom landene som er alliert i NATO. Er det en mulighet for at andre NATO-land enn Tyrkia vil kunne bruke denne lista som utgangspunkt for kartlegging av, overvåking av eller sanksjoner mot personene som er oppført på denne lista?

3. Har statsråden noen formening om hva personene som er oppført på denne lista, risikerer å bli utsatt for?

Det skal bli spennende å se hva statsråden svarer. For svare, det må hun.

 

(ps. NY TIDs redaktør har også havnet på denne listen.)

lasse_tomte@me.com
Tømte er lyriker og oversetter.

Du vil kanskje også like