Folkefienden

Han er visstnok en trussel for rikets sikkerhet. Men mullah Krekar serverer pokker så god te.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 21.12.2006
Kommentarer