Folkeavstemning om statskirken?

Skal statskirkens framtid avgjøres gjennom en rådgivende folkeavstemning? Ja, mener kirkerådets leder, Thor Bjarne Bore, som til Dagsavisen sier at en slik avstemning bør vurderes dersom staten og kirken selv ikke enes om avvikling. Tidligere har Fremskrittspartiet fremmet forslag i Stortinget om folkeavstemning, uten å få støtte fra de andre partiene. Først om to år […]

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Skal statskirkens framtid avgjøres gjennom en rådgivende folkeavstemning? Ja, mener kirkerådets leder, Thor Bjarne Bore, som til Dagsavisen sier at en slik avstemning bør vurderes dersom staten og kirken selv ikke enes om avvikling. Tidligere har Fremskrittspartiet fremmet forslag i Stortinget om folkeavstemning, uten å få støtte fra de andre partiene. Først om to år legger stat/kirke-utvalget fram sin innstilling, og det er da spørsmålet blir aktuelt. Kirkens eget utvalg, Bakkevig-utvalget, har anbefalt et skille, mens menighetene har stilt seg negative. Ifølge Aftenposten ligger det også an til at et flertall i stat/kirke-utvalget vil si ja til et skille.

For oss er det hevet over tvil at statskirkeordningen ikke bare er en anakronisme, men også en konstruksjon som ikke kan fungere i respekt for menneskerettigheter og trosfrihet. Det må derfor være opp til politikerne å fatte den uunngåelige beslutningen om en avvikling av statskirkeordningen.

Fra liberale statskirketilhengere har det vært argumentert med at staten så å si kan holde kirken i ørene, og at statskirkeordningen demmer opp for konservative tendenser i kirken. Om det er det å si at kirkens veivalg ikke er et statlig ansvar, og at det uansett ikke kan settes høyere enn menneskerettighetene.

Vi er derfor enige med Human-Etisk Forbund, som argumenterer for at en folkeavstemning om statskirkeordningen i seg selv kommer i konflikt med menneskerettighetene. Hver enkelt livssynsminoritet har rett til å fungere i et samfunn uten en statsreligion, uavhengig av hva flertallet i befolkningen måtte mene. Selv om vi har relativt stor tro på at befolkningen vil gjøre fornuftige valg i en folkeavstemning, er det prinsipielt galt å invitere til en avstemning der ett mulig utfall innebærer en krenkelse av menneskerettighetene.

Det representative demokratiet har sin største styrke i muligheten til å fatte prinsipielle avgjørelser som hensyntar minoritetsgrupper i befolkningen. I slike spørsmål bør folkeavstemning være uaktuelt.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here