– Vi misbrukes av norske UNE

Norske myndigheter får sterk kritikk fra Tsjetsjenias fremste menneskerettighetsorganisasjon. Nobelprisnominert mener Utlendingsnemnda misbruker hennes navn for å sende tsjetsjenere tilbake til livsfare.

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”1,2,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,17″ ihc_mb_template=”1″ ]

Kontroversielt. Den 20. juli i år får en 24 år gammel tsjetsjensk mann endelig avslag på sin asylsøknad. I begrunnelsen fra Utlendingsnemnda (UNE) blir det henvist til Tsjetsjenias ledende menneskerettighetsorganisasjon, som et argument for at mannen kan sendes ut av Norge og tilbake til denne farlige delen av Russland:

«UNE bemerker at det i Russland eksisterer organisasjoner som yter bistand til interne migranter. En av de mest kjente er ‘Migration Right’… Nettverket utøver juridisk bistand i forhold til bla. fremskaffelse av juridiske dokumenter, bistand i migrantenes møte med administrative organer og rettslige instanser, samt integrering i samfunnet.»

Men nå slår lederen av det UNE kaller «Migration Right», Svetlana Gannusjkina, tilbake mot argumentasjonen fra norske utlendingsmyndigheter. Gannusjkina er lederen for

«Civic Assistance Committee» og styrer Memorial-programmet

«Migration and Rights» i Grosny, Tsjetsjenia.

I 2007 ble Gannusjkina tildelt Sakharovs frihetspris av Den norske Helsingforskomitè. I januar nominerte blant andre Erna Solberg (h) henne til Nobels fredspris for 2010. I forrige uke besøkte hun i Oslo.

«Uærlig spekulasjon»

Før avreisen til Norge, 9. september, sendte hun et brev som i sterke ordelag fordømmer at hennes organisasjon blir brukt som begrunnelse for norske avslag på asylsøknader fra tsjetsjenere. I brevet, som Ny Tid har fått tilgang til, opplyser hun at det i Tsjetsjenia ikke finnes en eneste frivillig organisasjon som har råd til å gi folk et sted å bo, inkludert midlertidig bosted, registrere mennesker på sykehuset, sikre utbetaling av pensjoner eller andre ytelser.

Den nobelprisnominerte avslutter brevet med å påpeke at «enhver referanse til vår organisasjon i form av dens store muligheter til bistand i tilbakeføring er ingenting annet enn uærlig spekulasjon».

På et møte arrangert av Den norske Helsingforskomité 22. september gjentok og presiserte hun den sterke kritikken: «Norske utlendingsmyndigheter misbruker vår organisasjons arbeid ved å hevde at returnerte flyktninger kan besøke våre kontorer for å få hjelp.»

«Enhver referanse til vår organisasjon i form… av bistand i tilbakeføring er… uærlig spekulasjon.»

UNE svarer

Marianne Jakobsen, avdelingsdirektør i UNE, mener kritikken fra Tsjetsjenia er «uberettiget». I en e-post til Ny Tid svarer hun:

«UNE har ikke hevdet at denne organisasjonen bidrar med alt fra hus og mat til helsetjenester og arbeid. Det viktigste er at de bidrar med nettopp den type hjelp de nå selv fremhever, det vil si at de hjelper tidligere asylsøkere til å ivareta sine juridiske rettigheter i hjemlandet,» skriver Jakobsen.

UNE svarer imidlertid ikke på Gannushkinas kritikk om at enhver referanse til organisasjonen, som ledd i en tilbakeføring, er «uærlig spekulasjon».

Inna Sangadzhieva, prosjektmedarbeider ved Helsingforskomiten, mener det er påfallende hvordan UNE bruker generell informasjon om en slik organisasjon i en påstått individuell behandling av søknader.

– Det er ikke første gang en organisasjon blir brukt slik av norske myndigheter. Det blir referert til organisasjoner uten å gå i dybden og faktisk vurdere om akkurat denne organisasjonen kan gi hjelp til denne spesielle søkeren, sier Sangadzhieva.

428 asylsøkere fra Russland, hvorav nesten alle må antas å ha bakgrunn fra konfliktområdet i Tsjetsjenia og naborepublikkene, fikk behandlet sakene sine av UDI i første halvår i 2010. Av dem fikk kun 14 asyl og 8 opphold på humanitært grunnlag.

Selv når man har trukket fra blant annet om lag hundre Dublin-saker, sitter man igjen med en statistikk som viser at praksis i de tsjetsjenske sakene er avslag i godt over 90 prosent av sakene.

Russland intet alternativ

Det er imidlertid ikke bare feilaktig bruk av sin egen organisasjon Gannushkina reagerer på i UNEs avslagsbegrunnelser. Hun er også frustrert over at UNE ser på intern flukt i Russland som et reelt alternativ.

«Våre organisasjoner er svært kritiske til påstander om mulighet for alternativ intern omplassering av tsjetsjenere i Russland,» skriver hun i brevet beregnet også for norske myndigheter.

I tillegg har Europarådet også frarådet et slikt internflyktningalternativ. Men UNE ser ikke på Europarådets anbefalingene som nødvendige å følge. De skriver direkte i samme avslag at «slike anbefalinger er imidlertid ikke bindende for UNE».

Sangadzhieva i Helsingforskomiteen synes det er merkelig at ikke norske myndigheter følger Europarådets anbefalinger.

– Hvorfor er ikke disse anbefalingene bindende for oss når vi mener andre land må følge dem? Hvis ikke et land som Norge følger anbefalingene, hvorfor skal vi da ha dem i utgangspunktet?

[/ihc-hide-content]
Kommentarer
DEL