Farc-Ep, Wikipedia

FNs Sikkerhetsrådsresolusjon1325 – like aktuell i dag

COLOMBIA: Tre år etter fredsavtalen mellom regjeringen i Colombia og FARC-EP er bildet lite oppmuntrende. Likevel tør både enkeltkvinner og kvinneorganisasjoner å stå fram og bidra til åpenhet og forbedring.

Schumann er medlem av Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF).
Email: brikamann@gmail.com
Publisert: 2019-11-01

I disse dager markeres det at FNs sikkerhetsråd i år 2000 vedtok resolusjon nr. 1325 om kvinner, fred og sikkerhet. Resolusjonens formål var å rette oppmerksomheten mot hvordan kvinner blir rammet av konflikt, å sikre kvinners deltakelse i fredsprosesser samt å sikre beskyttelse og forebygging av konflikt. Åtte oppfølgingsresolusjoner utdyper og videreutvikler problemstillinger knyttet til kvinners deltakelse i fredsprosesser og kvinners beskyttelsesbehov: Kvinner må også kunne delta aktivt i politikk og samfunnsbygging. Likestilling er viktig for å få til varig fred.

Dette var tema på et møte i oktober arrangert av Norsk Kvinnesaksforening og Internasjonal kvinneliga for fred og frihet.

Kvinner ved forhandlingsbordet

I fredsprosessen for Colombia var Norge et av tilretteleggerlandene. Først i 2013 kom kvinner med i delegasjonene. Etter at tre forhandlingspunkter (jordfordeling og utvikling på landsbygda, politisk deltakelse og narkotika) var ferdigforhandlet, ble det i 2014 opprettet en underkommisjon for kjønnsrelaterte spørsmål. Særlig under forhandlingene om ofrenes stilling deltok kvinneorganisasjonene aktivt, og de insisterte på å ha med fem viktige punkter som omfatter krav om utrydding av seksuell vold, opprettelse av en sannhetskommisjon og et spesialtribunal som behandler saker som gjelder seksuell vold i konflikten.

Fredsavtalen i Colombia ble av FN utpekt til den fredsavtalen i verden med det tydeligste
kjønns- og likestillingsperspektivet.

Et eget program skal sikre ikke bare oppreising for kvinner som har vært utsatt for seksuell vold, men også hindre tilbakefall. Alle punktene – inkludert hele kjønnsgjennomgangen – ble tatt inn i fredsavtalen. Punktene om seksuell vold ble særlig omstridt: Både regjeringsstyrker, paramilitære og geriljamedlemmer har utøvd seksuell vold i Colombia og frykter hva som kan komme fram når sakene legges fram for sannhetskommisjonen.

Etter over 50 års konflikt ble fredsavtalen mellom regjeringen i Colombia og geriljaorganisasjonen FARC-EP undertegnet i november 2016. Da hadde partene sittet sammen i Havanna på Cuba siden 2012 med norske diplomater av begge kjønn som aktive tilhørere og tilretteleggere.

Abonnement halvår kr 450

Kvinner, fred og sikkerhet var ett av hovedområdene for den norske delegasjonen. Norge hadde på forhånd aktivt støttet colombianske …

Kjære leser. Du har lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.