Farc-Ep, Wikipedia

FNs Sikkerhetsrådsresolusjon1325 – like aktuell i dag

COLOMBIA: Tre år etter fredsavtalen mellom regjeringen i Colombia og FARC-EP er bildet lite oppmuntrende. Likevel tør både enkeltkvinner og kvinneorganisasjoner å stå fram og bidra til åpenhet og forbedring.

Britt Schumann
Schumann er medlem av Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF).
Email: brikamann@gmail.com
Publisert: 01.11.2019

I disse dager markeres det at FNs sikkerhetsråd i år 2000 vedtok resolusjon nr. 1325 om kvinner, fred og sikkerhet. Resolusjonens formål var å rette oppmerksomheten mot hvordan kvinner blir rammet av konflikt, å sikre kvinners deltakelse i fredsprosesser samt å sikre beskyttelse og forebygging av konflikt. Åtte oppfølgingsresolusjoner utdyper og videreutvikler problemstillinger knyttet til kvinners deltakelse i fredsprosesser og kvinners beskyttelsesbehov: Kvinner må også kunne delta aktivt i politikk og samfunnsbygging. Likestilling er viktig for å få til varig fred.

Dette var tema på et møte i oktober arrangert av Norsk Kvinnesaksforening og Internasjonal kvinneliga for fred og frihet.

Kvinner ved forhandlingsbordet

I fredsprosessen for Colombia var Norge et av tilretteleggerlandene. Først i 2013 kom kvinner med i delegasjonene. Etter at tre forhandlingspunkter (jordfordeling og utvikling på landsbygda, politisk deltakelse og narkotika) var ferdigforhandlet, ble det i 2014 opprettet en underkommisjon for kjønnsrelaterte spørsmål. Særlig under forhandlingene om ofrenes stilling deltok kvinneorganisasjonene aktivt, og de insisterte på å ha med fem viktige punkter som omfatter krav om utrydding av seksuell vold, opprettelse av en sannhetskommisjon og et spesialtribunal som behandler saker som gjelder seksuell vold i konflikten.

Fredsavtalen i Colombia ble av FN utpekt til den fredsavtalen i verden med det tydeligste
kjønns- og likestillingsperspektivet.

Et eget program skal sikre ikke bare oppreising for kvinner som har vært utsatt for seksuell vold, men også hindre tilbakefall. Alle punktene – inkludert hele kjønnsgjennomgangen – ble tatt inn i fredsavtalen. Punktene om seksuell vold ble særlig omstridt: Både regjeringsstyrker, paramilitære og geriljamedlemmer har utøvd seksuell vold i Colombia og frykter hva som kan komme fram når sakene legges fram for sannhetskommisjonen.

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Gratis prøve
[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://www.nytid.no/fns-sikkerhetsradsresolusjon-like-aktuell-i-dag/" order_type="social" title_text="Kommentarer" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_font_famely="monospace" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="3" ]

Gi et svar

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.