FN-sporet i det fjerne

Det dreide seg aldri om hvor i Afghanistan vi skulle sende norske soldater.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 19.10.2006
[20. oktober 2006] Om man skulle vinne konflikten Afghanistan med militærmakt, er USAs og Natos styrker stakkarslig små. Eksperter sier at man må doble eller tredoble antallet soldater i Afghanistan for å ha noe som helst sjanse håp om det. Etter flere tiår med væpnede konflikter, er det helt andre ting enn flere våpen og soldater som skal til for å skape fred i Afghanistan. Verdenssamfunnets strategi har sviktet det afghanske folk.

Regjeringen har den siste uka ført en sprikende kommunikasjonsstrategi rundt forespørselen fra Nato om flere norske soldater til stridighetene sør i Afghanistan. SV-leder Kristin Halvorsen passet seg vel for sine uttalelser før presse-

konferansen onsdag, der regjeringen varslet at de ikke vil sende noen spesialstyrker dit nå.

Mer problematisk var SP-leder Åslaug Hagas uttalelser i Dagsavisen, der hun sa at vi ikke kan overlate «drittjobbene» til USA og Storbritannia og bare engasjere oss i de fredsbevarende FN-operasjonene. Haga gjør dette i en polemikk mot SV, som allerede har lagt sin Nato-motstand på hylla og som ikke går inn for at Norge skal trekke seg ut av Isaf-operasjonene i Afghanistan. Men det SV faktisk har fått gjennomslag for i Soria Moria, er at det militære utenlandsengasjementet til Norge i større grad skal rettes inn mot FN-operasjoner.

I dag er de fleste norske utenlandsstyrkene i Nato-operasjoner, eller EU-styrken som den som nå er i Libanon. De siste årene har Norge måttet si nei til eller sende ørsmå styrkebidrag til fredsbevarende FN-operasjoner, blant annet i Afrika, fordi Forsvaret ikke har kapasitet til å bidra. Norge har i dag litt under 500 soldater i Afghanistan.

Det er lite i den store sammenhengen, men mye for Norge. Det utgjør den desidert største utenlandsoperasjonen for det norske forsvaret, og Norge er i forhold til folketallet også den desidert største bidragsyteren til Isaf-styrken. Skal vi sende enda flere soldater til Nato-operasjoner i Afghanistan, vil det automatisk gå på bekostning av muligheten til å bidra i FN-operasjoner andre steder. Hvordan har regjeringen tenkt å oppfylle forpliktelsene til FN-dreining som ligger i Soria Moria? Har regjeringen glemt det såkalte FN-sporet? Diskusjonen har i alle fall sporet av.

Kommentarer