FN på vei hjem

FN-styrkene har vært i Libanon i 28 år. Nå pakker de sakene sine – i kryssild.

Ny Tid

Nær 2000 FN-soldater i Sør-Libanon, som etter planen skal sendes hjem for godt i slutten av måneden, havnet denne uka i kryssild. 17. juli ble 17 Unifil-stillinger beskutt av to israelske raketter. En FN-soldat ble alvorlig såret.

Samme dag diskuterte FNs sikkerhetsråd Unifils framtid uten å fatte noen beslutning om å forlenge styrkens mandat, som nå utløper etter 28 års innsats. Det innebærer at soldatene som er ment å fungere som militær buffer mellom Hizbollah og Israel, må pakke ned leirene sine i neste uke. FN-utsendinger legger fram et forslag for FNs generalsekretær Kofi Annan denne uka, om å utvide Unifil-styrken. Målet er å få slutt på de blodige kampene. Samtidig har EU tatt til orde for en ny internasjonal styrke til Libanon.

– Jeg blir overrasket om ikke Sikkerhetsrådet fornyer mandatet nå, men det stemmer at oppdraget går ut den 31. juli, bekrefter stabssjef Roy Grøttheim i FN-observatørstyrken Untso.

Den norske oberstens internasjonale militære observatørkorps har mange oppgaver som overlapper med Unifil-styrken, og fire av de norske observatørene er underlagt Unifils kommandant.

Ingen annen internasjonal militærstyrke har hatt sterkere norsk deltakelse enn Unifil i Libanon. 34.000 norske soldater har tjenestegjort i Libanon.

– Både Untso og Unifil har hatt problemer i det siste. Vi opplever beskytning mot våre poster. Heldigvis er ingen av mine soldater i Untso skadd ennå, men det er klart beskytningen fra begge sider vanskeliggjør oppdraget, sier han.

Unifil-styrkens problem har vært manglende ressurser og manglende fredsvilje hos både Israel og Hizbollah. Nær 300 libanesere, de aller fleste sivile, er blitt drept i de israelske angrepene. Samtidig er 25 personer blitt drept i Israel.

– Jeg tror grunnen til at det er avgjørende for noen å snakke om en ny styrke nå, og ikke den eksisterende FN-styrken, er for å gjøre saken mer spiselig for Israel, sier Hilde Henriksen Waage, Midtøsten-ekspert og 1. amanuensis ved Universitetet i Oslo.

Hun beskriver det som svært underlig at politikere og presse ser ut til å ha glemt at det står en FN-styrke i området, som nå er på vei ut.

– Ved å ikke fornye mandatet, har man i praksis vedtatt å sende Unifil ut. Verken Israel, eller Hizbollah, har vært spesielt glade for å ha dem der. Unifil har begrenset handlingsrommet for de krigende parter.

– Hva slags signal sendes dersom FN må trekke ut 2000 Unifil-soldater 31. juli?

– Det vil være et veldig negativt signal. Da sier man jo indirekte at man overlater sivilbefolkningen til de krigførende parters forgodtbefinnende.

UNIFIL

  • 34.000 norske soldater har tjenestegjort i Unifil i Libanon.
  • Norge trakk seg tilbake i 1999. FN-styrken ble da nedprioritert til fordel for Nato-operasjoner.
  • Unifil-styrken består nå av kun 1991 soldater og et par hundre sivilister. Soldatene er fra henholdsvis Franrike, Kina, Ghana, Irland, Italia og Polen.
  • Mandatet er å være en militær buffer mellom Hizbollah og Israel, samt å overvåke og trygge de omstridte områdene i Sør-Libanon.
Kommentarer
DEL