FN krever uavhengighet

FN krever at Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) sikres finansiell uavhengighet.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 01.06.2005

Og det er senterets direktør fornøyd med.

– Vi er glade for at FN påpeker at det er på tide at senterets stilling som nasjonal institusjon for menneskerettigheter sikres finansiell uavhengighet, sier professor Ulfstein.

Saken er nemlig den at SMR er utpekt til å være den nasjonale institusjonen som overvåker menneskerettighetene i Norge. Dermed er SMR en del av et internasjonalt FN-nettverk av nasjonale institusjoner med samme formål.

Problemet har imidlertid vært at SMR så langt ikke har blitt godkjent i nettverket fordi det ikke har vært uavhengig nok.

Først måtte SMR rette opp mangelen på deltagelse fra ikke-statlige organisasjoner i senterets styringsorganer.

– Dette løste vi gjennom å opprette et rådgivende organ for SMR, hvor blant annet LO, NHO og forskjellige menneskerettighetsorganisasjoner nå er med, forklarer Ulfstein.

Siste hinderet før SMR nå kan godkjennes som en nasjonal institusjon for overvåking av menneskerettigheter, er at det ryddes opp i finansieringen.

Problemet her er at SMR er en del av Universitetet i Oslo. Støtten SMR får fra staten går i dag via universitetets generelle budsjett. FN-nettverket krever imidlertid at SMR må finansieres direkte over statsbudsjettet.

– Poenget er å ansvarliggjøre myndighetene. Hvis vi er en post på statsbudsjettet, vil det være klart for enhver hvem som har ansvaret hvis vi plutselig blir utsatt for nedskjæringer, sier Ulfstein.

SMR-direktøren er enig i at dette kan synes som en like stor avhengighet som slik finansieringen fungerer i dag.

– SMR kan selvfølgelig i så fall risikere å bli et offer for svingninger i politikken. Men på den andre siden betyr direkte finansiering fra staten at myndighetene ansvarliggjøres hvis SMR legges ned. Tanken er å få det beste ut av to verdener; direkte støtte fra staten og den frie forskningen ved universitetet, sier Ulfstein, som påpeker at det er særegent for den norske modellen at SMR er knyttet til et universitet.

Kommentarer