Flyktninger langs jernbaneskinnen i Makedonia

Flyktningkrise på Balkanhalvøya


Stadig flere flyktninger fra konfliktområder i Afrika og Midtøsten forsøker å ta seg inn i EU via Vest-Balkan. Resultatet kan bli en ny flyktningkrise i Europa.

Email: johanjensenjournalist@gmail.com
Publisert: 2015-06-03

I 2008 ble det registrert 77 asylsøknader i Serbia. Tilsvarende tall for 2014 var 16 500. Frem til mai i år forelå allerede 13 000 søknader. Dette skyldes ikke at Serbia – med 22 prosent arbeidsledighet og sterkt negativ befolkningsvekst – plutselig har blitt et populært immigrasjonsmål. Nei, asylsøkerne er kun i transitt. De ankommer først og fremst fra Syria og Afghanistan, og har som mål å krysse Serbias nordlige grense mot Ungarn. Når de har passert den, kan de reise uten grensekontroller til land innenfor hele Schengen-området – Norge inkludert. Men veien dit er lang og farefull.

Balkan-ruten. Grensen mellom Ungarn og Serbia utgjør en sjeldenhet: den er en landegrense mellom et Schengen-land og et land som verken er tilknyttet Schengen-samarbeidet eller er medlem av EU. Dette har gjort grensen til et yndet krysningspunkt for asylsøkere fra Afghanistan og – i særlig stor grad – Syria. Denne veien inn i EU omtales gjerne som Vest-Balkan-ruten. Første etappe går som regel via Tyrkia til Hellas. Deretter fraktes flyktningene nordover til Republikken Makedonia. Der kan de som har penger nok, benytte en taxitjeneste videre til Serbia. De som ikke har tilstrekkelige midler, må ta bena fatt. Hvert år vandrer et stort antall asylsøkere gjennom Makedonia, fra sør til nord. For ikke å bli oppdaget, går de gjerne langs togskinner som passerer gjennom avsidesliggende strøk. Dette er ikke bare fysisk utmattende – det er også livsfarlig. Den 14. april i år omkom 14 flyktninger da de ble påkjørt av et nattog i Makedonia. Da hadde allerede åtte menneskeliv gått tapt i lignende hendelser tidligere i år.

Gjennom Serbia går ferden som regel med lastebil. Også dette kan ofte by på farer. I februar ble 40 flyktninger innlagt på sykehus etter at lastebilen de ble transportert om bord i, kjørte av veien i et forsøk på å unnslippe en politikontroll. Vel fremme ved Serbias nordlige grense sendes flyktningene gjennom skogen i retning Ungarn – til fots. På dette tidspunktet vil de fleste allerede ha vært på reise i månedsvis. Ifølge medierapporter vil de dessuten ha betalt menneskesmuglere i snitt flere tusen euro for sine tjenester.

Transittlandet. Flertallet av flyktningene som legger ut på Vest-Balkan-ruten, passerer raskt gjennom Serbia. Selv de som søker om asyl anser Serbia som et rent transittland. Ivan Miskovic, talsmann for Serbias statlige kontor for flyktninger og immigranter, forteller Ny Tid at blant de 13 000 asylsøkerne så langt i år, var det kun 4000 som hadde behov for å innkvarteres på mottak: «Resten bare fortsatte på veien nordover,» forteller han. «Selv de som tok inn på asylmottak ble bare værende i seks–sju døgn døgn i snitt før de reiste videre.»

Den hurtige gjennomfarten er godt nytt. Serbia står nemlig dårlig rustet til å ta imot flyktninger og asylsøkere i stort antall. Miskovic forteller at den voldsomme økningen i antall asylsøkere kom bardus på landets myndigheter. Samtidig understreker han at selv om antallet er stort, forlater de fleste av asylsøkerne landet så fort at det ikke legger uforholdsmessig press på serbiske ressurser.

Abonnement kr 195/kvartal

Rados Djurovic, som driver det serbiske, ikke-statlige beskyttelsessenteret for asylsøkere, mener likevel at mangel på kapasitet kan bli et problem. Landets fem asylmottak har til sammen kun 800 sengeplasser. Ifølge rapporter i media bor afrikanske asylsøkere i telt ved et av mottakene grunnet plassmangel. Det hjelper heller ikke at enkelte flyktninger som ankom Serbia under Jugoslavia-krigene på 90-tallet, fremdeles er innkvartert på asylmottak. At myndighetene gambler på at flyktningene skal forsvinne over grensen til Ungarn før de belaster Serbias asylmottak, kan komme til å straffe seg.

Flaskehalsen. For å bli værende i Ungarn må flyktninger søke om asyl. Hvis de ikke gjør det, er de å anse som ulovlige innvandrere, og vil bli sendt tilbake til Serbia. Likevel er det mange som unnlater å registrere søknad. Djurovic forklarer at når man har søkt om asyl i et Schengen-land, vil man kunne sendes tilbake til det landet når man ankommer andre land innenfor samarbeidet. Og all den tid veldig få av de som bruker Vest-Balkan-ruten har Ungarn som sin endelige destinasjon, er det mange som bevisst lar være å søke om asyl der.

Ungarn og Schengen-områdets grense til Serbia er i ferd med å bli Norges landegrense til den tredje verden.

Dette har skapt en flaskehals. Stadig flere ulovlige innvandrere som sendes tilbake fra Ungarn – og som gjerne har brukt alt de eier på å komme så langt – samler seg rundt grensebyen Subotica i Nord-Serbia. Der venter de på neste mulighet til å krysse ubemerket inn i EU. Bekymringen fra serbisk side er at de vil bli værende over lengre tid. De oppholder seg i nedlagte fabrikker eller under åpen himmel. Tilgang til mat og sanitæranlegg er begrenset. Det er her faren for en humanitær krise på Schengen-områdets sørøstlige grense er kan bli akutt. Rados Djurovic anslår at 30 000 mennesker vil søke om asyl i Serbia i 2015. Tre til fire ganger så mange vil passere gjennom landet på vei til Ungarn. Hvis den spådommen oppfylles, er det åpenbart at belastningen blir betydelig – særlig hvis stadig flere sendes bort fra ungarsk side. I denne sammenhengen vil fort 800 sengeplasser være til forsvinnende liten hjelp.

Ungarsk motvilje. Fortsatt er det slik at flertallet som krysser grensen, søker om asyl i Ungarn. Deretter rømmer de fra åpne asylsentre og tar seg videre til et mer egnet mottakerland. Gjerne til en nasjon med høy sysselsetting og et etablert innvandrermiljø – for eksempel Norge. Seksjonssjef i Seksjon for analyse og metode i politiets utlendingsenhet, Gro Anna Persheim, bekrefter overfor Ny Tid at det så langt i år har vært en tydelig økning i flyktninger fra Syria og Afghanistan som har oppgitt at de har ankommet Norge etter å ha reist over Vest-Balkan-ruten. Selv om den notoriske smuglerruten over Middelhavet fra Libya til Italia av åpenbare årsaker har vært gjenstand for stor medieoppmerksomhet, er det svært få av de 369 syriske asylsøkerne som kom til Norge i løpet av årets fire første måneder som anvendte middelhavsruten, opplyser Persheim. Ungarn og Schengen-områdets grense til Serbia er i ferd med å bli Norges landegrense til den tredje verden.

Fra januar til april 2015 ankom over 40 000 personer Ungarn fra Serbia på ulovlig vis. Tilsvarende tall for hele 2010 var 2370. Utviklingen har ført til sterke reaksjoner. Ungarns statsminister, den konservative nasjonalisten Viktor Orban, har fremsatt forslag om å holde asylsøkere bak lås og slå døgnet rundt, til tross for at dette vil stride mot EUs lovverk. Han har også luftet tanken om øyeblikkelig deportasjon av asylsøkere som anses å ha misbrukt systemet, altså søkt om asyl kun for å bruke Ungarn som transittland.

Nå er riktignok Ungarn bundet av internasjonale avtaler, og vil ikke kunne stenge sine grenser for asylsøkere unilateralt. Myndighetene vil likevel være i stand til å gjøre det vanskeligere og mindre attraktivt for ulovlige innvandrere å krysse grensen. Dette vil øke faren for at flaskehalsen i Nord-Serbia vil tettes igjen. Stadig flere flyktninger fra Syria, Afghanistan og Afrika kan bli sittende fast i et land på utsiden av EU som verken har ressurser eller infrastruktur til å ta seg av dem.  Djurovic fra det serbiske beskyttelsessenteret for asylsøkere understreker at serbere i utgangspunktet er solidariske overfor flyktningene som passerer gjennom landet. På nittitallet tok Serbia imot flere hundretusen flyktninger fra krigene i Kroatia og Bosnia. De som nå rømmer fra konflikter i Syria og Afghanistan, møtes med forståelse og toleranse. Men levestandarden er lav, og arbeidsledigheten, særlig blant unge, er skyhøy. Å skulle ta på seg ansvaret for titalls tusen asylsøkere – noe Serbia har forpliktet seg til å gjøre som søkerland til EU – over lengre tid vil neppe falle i god jord. Djurovic frykter at en slik situasjon kan utnyttes av radikale politikere for å agitere mot innvandring og asylsøkere. Da vil krisen snart forverres.

Ungarns statsminister Viktor Orban har fremsatt forslag om å holde asylsøkere bak lås og slå døgnet rundt.

En fleksibel flyktningstrøm. Men skulle det bli vanskeligere for flyktninger å krysse grensen til Ungarn, er en mer sannsynlig konsekvens at Serbia straks vil bli irrelevant som destinasjon for flyktninger. For er det noe som kjennetegner flyktningestrømmen til Europa, så er det fleksibilitet og tilpasningsdyktighet. Talsperson for Frontex, EUs organisasjon for sikkerhet ved unionens yttergrenser, Izabella Cooper, forklarer at Vest-Balkan-ruten har tatt over for ruten fra Libya til Italia på grunn av en endring av Algeries visumregler. Mens syrere tidligere kunne fly direkte fra Istanbul til Algerie og derfra reise videre til Libya hvor båt til Italia ventet, er denne ruten nå stengt for de fleste grunnet visumrestriksjoner. Slik fungerer innvandring til Europa: En rute blokkeres, en annen åpnes. Innskrenket adgang til Ungarn fra Serbia vil gi menneskesmuglere en mulighet til å tjene penger ved å finne et nytt svakt punkt. Flyktningene vil få en ny reiserute, og EU og Norge en ny utfordring. Som Izabella Cooper sier: «Grensekontroll alene vil aldri løse flyktningeproblematikken.» Det som trengs, slik hun ser det, er en samordnet, global løsning som kan bringe stabilitet og sikkerhet til konfliktsoner. En felles EU-avtale om immigrasjon vil også hjelpe. I mellomtiden blir asylsøkere fra Syria, Afghanistan og Afrika et stadig vanligere syn i Beograd. De sover i byens parker, og henger rundt busstasjonen hvor de venter på skyss til grensen, og neste sjanse til å krysse inn i EU. Det er å håpe at flest mulig lykkes. Her i Schengen-områdets fattige grenseland har de i hvert fall ingen fremtid.


 

Jensen er korrespondent for Ny Tid.
JohanJensenJournalist@gmail.com