Flyktningane Norge ikkje vil hjelpe der dei er


Lengst nord i Syria har terrorgruppa ISIS gått på det eine nederlaget etter det andre. Kurdiske forsvarsstyrker er på offensiven mot den nye ISIS-fascismen.

Folkvord er politiker i partiet Rødt, og tidligere stortingsrepresentant.
Email: erling@erling.no
Publisert: 2015-07-07

Oktober 2014: Vi er ved den tyrkiske grensa, nokre hundre meter frå byen Kobanê, for å skaffe informasjon om den humanitære situasjonen i området. Vi ser ISIS-tanks rykke inn i dei austlege utkantane av byen. Vi ser rakettnedslaga som øydelegger og sett fyr på bygning etter bygning i sentrum. YPG og YPJ svarar med knitrande kalasjnikover. YPG er samlenamnet på dei kurdiske sjølvforsvarsstyrkane. YPJ er dei kvinnelege militæravdelingane som er særskild organisert.
Det er ein ulik kamp. Meryem Kobanê, leiaren for forsvarsstyrkane, kom med denne erklæringa 2. oktober, medan vi var utafor byen: «Vi skal yte motstand overalt og gjere Kobanê til eit helvete for ISIS!» Da var det vanskeleg å tru anna enn at ISIS ville erobre byen.
Slik gjekk det ikkje. 25. januar heiste forsvarsstyrkane sitt eige flagg på åsryggen utafor byen. Nokre veker seinare var ISIS-styrkane anten nedkjempa eller fordrivi frå heile Kobanê kanton. Men sigeren kosta dyrt. Det meste av byen var i ruinar.

I slutten av mai 2015 var vi ei veke i det frigjorte Kobanê. Før ISIS starta offensiven i september 2014, budde rundt 200 000 menneske i byen – litt fleire enn innbyggartalet i Trondheim. Å rusle rundt i det som ein gong var bygater, minte oss om bilete frå Finnmark og Nord-Troms etter øydeleggingane da dei tyske okkupasjonsstyrkene trekte seg tilbake. Nokre av kvartala var som foto frå delar av Hamburg etter den britiske og amerikanske teppebombinga i juli 1943. Den største skilnaden er kanskje at nesten alle sivile kom seg ut av Kobanê før ISIS rykka inn og okkuperte storparten av byen.
Ein del flyktningar har komi tilbake. 25 000 lever no i den øydelagte byen. I tillegg fekk vi opplyst at rundt 55 000 lever på landsbygda. Dei kan ikkje brødfø seg slik dei gjorde før krigen. Det fanst ikkje husdyr da dei kom heim igjen. Bøndene manglar maskiner, såkorn og det som elles må til for å produsere mat. Å hjelpe dei med dette kunne vori enkelt.
Å reparere øydelagte hus er og enkelt, viss du har materialar og verkty. Får dei slik hjelp, så vil mange reise heim frå overfylte flyktningeleirar i nabolanda. Kobanê-flyktningane er som andre flyktningar: Dei vil heim igjen og bygge opp igjen det livet dei hadde før.
Rojava er det kurdiske namnet på det sjølvstyrte området langs grensa mot Tyrkia. Her har tusentals ISIS-soldatar møtt døden i kampane mot motstandarane i YPG og YPJ, som er mykje lettare utrusta. Ei arabisk …


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Abonnement halvår kr 450

Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)