Panel på konferansen «Kvinner på flukt». Fra venstre: Shoaib Sultan (De Grønne i Norge)

Flukten fortsetter for mange kvinner


Mange kvinner kan oppleve flukten som å gå fra asken til ilden. De var ikke trygge der de var, men hadde i det minste kjente rundt seg. Under flukten er mange et lett bytte for overgripere. Mange føler seg heller ikke trygge etter at de har kommet til Norge.

Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 2015-10-14

Av: Ann-Magrit Austenå og Jon Ole Martinsen

Kvinners situasjon under flukt var nylig tema på en konferanse på det svensk-norske Kulturcenteret Voksenåsen i Oslo. Kanskje måtte det et svensk initiativ til for å sette temaet på dagsordenen. Med en erklært feministisk utenrikspolitikk og med Europas tydeligste humanitært begrunnede politikk overfor flyktninger og asylsøkere, har både politikere og myndigheter i Norge all grunn til å lytte til svenske problemstillinger og erfaringer på dette området.
I Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) møter vi kvinner på flukt både rett etter ankomst til Norge, og en del av dem igjen etter at de har fått avslag på sine søknader om beskyttelse. På oppdrag fra Utlendingsdirektoratet gir NOAS alle nyankomne asylsøkere informasjon og veiledning om den norske asylprosessen og deres rettigheter og plikter. Mange av dem som har fått avslag på sine søknader om asyl i Norge, kontakter sekretariatet i NOAS for gratis rettshjelp og rådgivning.

Menn bestemmer. Mellom 20 og 30 prosent av voksne personer på flukt er kvinner. Med tanke på kultur og sosiale normer i områdene mange flyktninger kommer fra – og dessuten farlige fluktveier – er dette en ganske høy andel kvinner. I mange kulturer er det menn som har inntekt og rår over det som er av eiendom. Det vil være menn som bestemmer hvem i familien som legger ut på flukten. Ofte vil beslutningen være begrunnet i at det er for farlig for kvinnene å reise, enten det er alene eller sammen med familien. Fluktrutene til Europa for mange av de største flyktninggruppene som nå kommer til Norge – syrere, eritreere og afghanere – er reiseruter som går gjennom områder kontrollert av militsgrupper, islamister og andre kriminelle, hvor kvinner er særlig utsatt for overgrep.
De er ulike, de kvinnene som kommer til Norge nå. Mens somaliske kvinner for det meste kommer alene, kommer de fleste syriske kvinner i følge med sine menn og barn. Eritreiske kvinner forteller ofte ugjerne om sin bakgrunn og flukt. Flere somaliske kvinner har plassert barn hos andre i familien og forlatt en mann eller en familie som ikke kunne eller ville beskytte dem mot islamistene fra al-Shabaab. De forteller om menn som tiltvinger seg de kvinnene de måtte ønske. Det kan være kvinner i egen storfamilie. Er kvinnen gift med en mann som ikke er tilknyttet al-Shabaab, er han å anse som vantro, og al-Shabaab-krigerne kan …


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?

Abonnement halvår kr 450

Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)