Panel på konferansen «Kvinner på flukt». Fra venstre: Shoaib Sultan (De Grønne i Norge)

Flukten fortsetter for mange kvinner


Mange kvinner kan oppleve flukten som å gå fra asken til ilden. De var ikke trygge der de var, men hadde i det minste kjente rundt seg. Under flukten er mange et lett bytte for overgripere. Mange føler seg heller ikke trygge etter at de har kommet til Norge.

Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 2015-10-14

Av: Ann-Magrit Austenå og Jon Ole Martinsen

Kvinners situasjon under flukt var nylig tema på en konferanse på det svensk-norske Kulturcenteret Voksenåsen i Oslo. Kanskje måtte det et svensk initiativ til for å sette temaet på dagsordenen. Med en erklært feministisk utenrikspolitikk og med Europas tydeligste humanitært begrunnede politikk overfor flyktninger og asylsøkere, har både politikere og myndigheter i Norge all grunn til å lytte til svenske problemstillinger og erfaringer på dette området.
I Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) møter vi kvinner på flukt både rett etter ankomst til Norge, og en del av dem igjen etter at de har fått avslag på sine søknader om beskyttelse. På oppdrag fra Utlendingsdirektoratet gir NOAS alle nyankomne asylsøkere informasjon og veiledning om den norske asylprosessen og deres rettigheter og plikter. Mange av dem som har fått avslag på sine søknader om asyl i Norge, kontakter sekretariatet i NOAS for …


Kjære leser. Du må være abonnent (69kr/mnd) for å lese flere artikler i dag. Kom evt. tilbake i morgen, eller logg inn om du har abonnement.


Close
Logg inn


Abonnement kr 195 kvartal