Flink pike


De virkelige grunnene til at fire av fem norske professorer er menn.

Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 2006-03-09
[akademia] Kjønnsfordelingen i vitenskapelige stillinger ved universitetene er fremdeles skjev, oppsiktsvekkende skjev, tatt i betraktning at jenter lenge har vært i flertall blant studentene. I 2006 er fire av fem norske professorer menn. Denne skjevheten skyldes ikke at menn er så mye flinkere enn kvinner, om noen skulle tro det.

Og det finnes jo dem som tror det, også, dessverre, i den mannsdominerte professorstanden. Men det finnes også en annen forklaring som jeg tror har vel så stor oppslutning. Og den går ut på at kvinner nok er like flinke eller vel så flinke som menn. Problemet er at de bare er flinke, eller til og med for flinke. Og det kan kanskje være vanskelig for utenforstående å forstå, men slike flinke piker bør det ikke bli for mange av i akademias topposisjoner.

Vi er her på sporet av de stereotype ideene om kvinnelighet og mannlighet som fortsatt gjennomsyrer den akademiske kulturen. Trass i offisiell likestillingsretorikk, trass i …


Kjære leser. Du må være abonnent (69kr/mnd) for å lese flere artikler i dag. Kom evt. tilbake i morgen, eller logg inn om du har abonnement.


Close
Logg inn


Abonnement kr 195 kvartal