Flere faktafeil

Verken fakta eller redegjørelser for vurderinger har gjort inntrykk på Martine Aurdal i saken vi har diskutert – Samtidens tre artikler om prostitusjon. Aurdal underviser nå (23.9.) Ny Tids lesere om at det «ikke er redaktørens oppgave å formidle alt slik et intervjuobjekt og en artikkelforfatter ønsker, men å foreta selvstendige, redaksjonelle avgjørelser om hva […]

Ny Tid

Verken fakta eller redegjørelser for vurderinger har gjort inntrykk på Martine Aurdal i saken vi har diskutert – Samtidens tre artikler om prostitusjon.

Aurdal underviser nå (23.9.) Ny Tids lesere om at det «ikke er redaktørens oppgave å formidle alt slik et intervjuobjekt og en artikkelforfatter ønsker, men å foreta selvstendige, redaksjonelle avgjørelser om hva som er god presseetikk».

Jeg deler dette synet på den redigerende rolle etter atten år som redaktør for andres tekster. Gina-intervjuet og samtalen med Phillip har vært gjennom redigering i tre-fire runder hver. De etiske vurderingene er viet mye tid.

I sitt innlegg innfører Aurdal faktafeil for å styrke sin sak:

1) Det stemmer ikke at jeg «fastholder at anonymiseringen av kundene er total». Jeg har hevdet at den er «tilstrekkelig til at de ikke kan identifiseres» (Ny Tid 16.9.). Det har vært et poeng å illustrere at det er de mest ressurssterke og kunnskapsrike mennesker med ellers helt vanlige liv som kjøper tjenester fra afrikanske sexarbeidere i Oslo. (Kanskje Ny Tid kunne sette søkelys på for eksempel norske bistandsarbeideres forhold til prostituerte i Afrika? Og deres forhold til afrikanske prostituerte i Oslo? Det gjør kanskje for vondt i Ny Tids kjernemarked?)

2) Jeg har ikke begått «ansvarsfraskrivelse» ut fra en «bevisstløs holdning» eller kommet med noen «anklage om at Ny Tid er like ille som Samtiden». Jeg har derimot minnet Ny Tid om at avisen med viten og vilje selv har trykt ikke-anonymiserte bilder av Gina og beskrivelser av kundene. Hva skyldes dette inkonsekvente sprik mellom Aurdals meninger i saken, og den handling det er selv å trykke det samme som Aurdal kritiserer så sterkt? Var diskusjonen viktigere enn saken selv likevel?

Det er også påfallende at Aurdal unnlater å kommentere at Klassekampen (10.9.) har brukt fire sider på Gina-intervjuet, med samme bilder og samme grad av anonymisering – attpåtil etter at de hadde lest Aurdals første kommentar – og at NRKs Dagsnytt Atten siterte de samme anonymiseringene av kundene.

Som redaktør står jeg fullt ut for avgjørelsene jeg har tatt. Andre mediers behandling av samme sak viser at en rekke redaksjoner også faktisk har gjort den selvstendige, etiske vurderingen som Aurdal etterlyser. Eller mener hun at alle har handlet helt «bevisstløst»? Og at Liv Jessen, som kjenner Oslos prostitusjonsmiljøer bedre enn noen annen, heller ikke har peiling på hva hun snakker om?

3) Apropos etikk: www.samtiden.no har ikke latt være å publisere kritikken av Samtiden. Det gjorde vi første arbeidsdag etter at Ny Tid var kommet ut.

4) Gina er ikke «tilbake på gata» i Madrid.

Det er betenkelig at Ny Tid i to uker har sitert fra en anonym e-post. Den kan komme fra hvem som helst med et hvilket som helst motiv, og inneholder grove beskyldninger, uten noe som helst faktagrunnlag. Og Ny Tids ansvarlige redaktør har ikke beklaget Aurdals påstand om at jeg har satt Gina i «livsfare».

Knut Olav Åmås er redaktør i Samtiden.

Kommentarer
DEL