Flere barn, takk

Europaparlamentet er bekymret for at den europeiske befolkningen blir stadig eldre, at antallet pensjonister stiger i forhold til antallet som går ut i arbeidsmarkedet, og at det fødes for få barn.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Europaparlamentet sier dette i en rapport de nylig la fram om den demografiske utviklingen i Europa. Parlamentet ser med stor bekymring på befolkningsprognosene fram til 2050.

Årsaken til de demografiske endringene i Europa er at folk lever lenger og føder færre barn.

Eurostat, EUs statistiske kontor, mener kvinnenes levealder vil være fire år lenger enn i dag i 2050. Menn vil leve 6 år lenger.

Hver kvinne vil i gjennomsnitt føde 1,5 barn – og det er ikke nok til å holde befolkningstallet på det nåværende nivået. Parlamentarikerne oppfordrer derfor medlemslandene til å føre en skattepolitikk som gjør det lønnsomt å få flere barn.

Rapporten legger også vekt på innvandring som en viktig faktor for å imøtekomme utfordringene ved de demografiske endringene. Medlemslandene må se på innvandring som et strategisk viktig, politisk foranstaltning for å demme opp for de demografiske endringene.

Parlamentsmedlemmene understreker at folk må stå lenger i jobbene sine og at avtaler om førtidspensjon må begrenses. Parlamentet oppfordrer samtidig medlemsstatene å sette av midler nå, til finansiering av fremtidige pensjoner.

---
DEL