Flere kjøp av forsvarsmateriell fra Israel

Forsvarsdepartementet har gitt grønt lys til en rekke innkjøp fra Israel etter at den rødgrønne regjeringen tiltrådte.

Som Ny Tid fortalte i slutten av desember, kjøpte Norge på slutten av 90-tallet klasebomber med israelske deler. Men innkjøp av forsvarsmateriell fra Israel har fortsatt fram til i dag. Etter at den rødgrønne regjeringen tiltrådte i 2005, har Forsvarsdepartementet godkjent innkjøp av blant annet deler til F-16-fly, vannrenseanlegg og kamuflasjenett. Totalt har innkjøpene en verdi på flere titalls millioner kroner.

– Vi har et regelverk som legger begrensninger på salg av våpen til land i krig. Men vi har ingen boikott eller noe regelverk som hindrer import fra Israel. Det gjøres derimot individuelle vurderinger. Når det er snakk om Israel kan slike kjøp være sensitive, og de krever derfor spesiell godkjenning, sier statssekretær i Forsvarsdepartementet Espen Barth Eide (Ap) til Ny Tid.

Han vil ikke ta stilling til hvorvidt det er problematisk at Norge på denne måten gir inntekter til israelsk militærindustri.
– Stortinget har vedtatt et regelverk for eksport og import, som vi forholder oss til. Innenfor disse rammene har vi flere ganger kommer til at Israel har de beste og billigste produktene, sier Barth Eide.

Ny Tid har bedt Forsvarsdepartementet om en oversikt over hvilke innkjøp som er godkjent de senere årene. Her er listen:

Oktober 2006: Deler til F-16

Forsvarets logistikkorganisasjon ønsket å anskaffe nye bremsekontrollere til F-16-flyene og ville innhente tilbud der Israel var inne i bildet.

– De aktuelle digitale bremsekontrollerne, Advanced Brake Controller, var tenkt å skulle erstatte eksisterende system som ytelsesmessig ikke håndterer de forhold flyene utsettes for, for eksempel i internasjonale operasjoner. Blant annet vil man kunne oppnå vesentlig reduserte bremselengder, forklarer departementet i sitt svar til Ny Tid.

Bremsekontrollerne selges av det amerikanske selskapet Borisch Manufacturing Corporation, men produseres på lisens fra et israelsk selskap, RSL Electronics. Estimert kostnad var om lag 5 millioner kroner.

Oktober 2006: Sko til områder med miner

Anskaffelsen gjelder rekognoseringssko til Telemarkbataljonen. Behovet oppstod i forbindelse med oppdraget i Afghanistan.

– Skoene gir maksimal sikkerhet for soldaten ved at minen ikke utløses ved kontakt med skoen. Skoene ble på dette tidspunktet solgt av et svensk selskap, Åkers Krutbruk, men produseres i Israel av D.T.E Co. Ltd, skriver departementet.
Anskaffelseskostnaden var beregnet til om lag 350.000 kroner.

Mars 2007: Vannrenseanlegg

Departementet godkjente at selskapet Nirosoft Industries Ltd fikk delta i anbudskonkurransen for anskaffelse av mobile vannrenseanlegg. Kostnaden ble beregnet til om lag 20 millioner kroner, med en eventuell opsjon på ytterligere 60 millioner kroner. Anbudskonkurransen ble av tekniske årsaker satt på pause våren 2008, og det er så langt ikke inngått kontrakt med noe selskap.

Mars 2008: Sko til områder med miner

Forsvarets logistikkorganisasjon fikk fullmakt til å kunne anskaffe flere oppblåsbare rekognoseringssko fra den norske agenten Nauteknik Defence and Security AS. Verdien er ukjent, men skoene har en antatt pris på 10.000 kroner per par.

April 2008: Apotek- og veterinærutstyr

Beth El Zirkon Yaaqoov Industries ble godkjent som underleverandør av filterløsninger til det norske selskapet Nordic Shelter i forbindelse med kjøp av apotek- og veterinærlabcontainere til bruk i Afghanistan. Verdien er beregnet til rundt 360.000 kroner.

Juli 2008: Kamuflasjenett

Departementet godkjente kjøp av kamuflasjenett (testmateriell) fra firmaet Fibrotex til en verdi av 1,9 millioner kroner.
Oversikten gjelder godkjenninger fra Forsvarsdepartementet. Dette betyr ikke nødvendigvis at alle kjøpene er gjennomført i praksis slik de her er beskrevet.

Les mer om saken i førstkommende nummer av Ny Tid.

---
DEL