Fiskere gir ikke opp kampen om rettighetene

Vi skal ikke ha tilbake allemannsretten til fiske i norske farvann. Slik kan konklusjonen leses i en dom i saken som to norske fiskere har reist mot staten.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

– Småfolk taper alltid slike saker, men vi gir oss ikke så lett, sa en skuffet Kenneth Åhlander, da han ble kjent med dommen fra Oslo Tingrett.

Et foreløpig punktum ble fredag satt for kampen om allemannsretten til fiske. Kystfiskerne Kenneth Åhlander fra Stokmarknes og Knut Moen fra Trøndelag tapte rettssaken mot staten om fiskeriallmenningen. Nå ankes saken til lagmannsretten.

Saken om allemannsretten til fiske har pågått i mange år. Helt siden 1990 har norske fiskere følt at staten lurte fra dem noen rettigheter de alltid har hatt og som dessuten er grunnlovsfesten.

– Fiskeriallmenningen er ved å forsvinne helt. Folks rettigheter til å fiske har blitt mindre og mindre. Politikerne sier at ressursene er folkets, men lar samtidig noen få redere få overta kvoterettighetene. Og taperne er vi alle sammen, og særlig de ungdommene som ikke får mulighet til å komme seg inn i fiskeryrket, sier Svein Johansen i mobiltelefon fra sjarken sin på Finnmarkskysten. Han kommer fra Rossfjordstraumen i Troms, og har stått i spissen for å reise en prinsippsak mot staten om fiskeriallmenningen.

Torskestoppen

Det var mot slutten av åttiårene at allmenningen for alvor kom under press. Gjennom flere år var store mengder småtorsk tatt, samtidig kastet trålerflåten ut igjen store mengder undermålstorsk.

I 1989 var situasjonen så alvorlig at myndighetene den 18. april stoppet alt torskefiske. Bakgrunnen var at forskerne mente at torskestammen stod i fare for å bli nedfisket. Samtidig kollapset loddestammen. Lodden er torskens viktigste føde.

Myndighetene valgte å innføre adgangsbegrensning i kystfiskeflåten, som et tiltak for å redde torskebestanden. Resultatet ble at mange familier langs kysten mistet inntektsgrunnlaget, og konkursene stod i kø i fiskeværene.

Det fantes kvotereguleringer og konsesjonsordninger fra før, men det var første gang at myndighetene ville regulere alle som livnærte seg med fiske fra de største trålerne til den minste sjarken.

Angrepet av regjeringen

I 2003 dukket saken igjen opp. Da utfordret fiskeriminister Svein Ludvigsen kystfiskerne, og ville ha 1200 av dem ut av fiske. Han fikk svar på tiltale, og kystfiskerne har lovt å dra Ludvigsen til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, for å sikre folkets rettigheter. De anklager han for å ha tatt folkets eiendom og gitt den til noen få kapitalister.

– Kystfolket har alltid hatt fri tilgang til fiskeressursene i havet. Ingen har betvilt at fisken i havet eies av hele folket. Den ble først privat eie i det øyeblikket den ble dratt opp av havet. Slik bør det også være i fremtiden, men fiskeriministeren ønsker å ta den siste delen av denne rettigheten fra folket og overlate den til noen få rike redere som har penger til å kjøpe seg disse rettighetene, mener Svein Johansen.

En gruppe kystfiskere sammen med andre støttespillere har i en årrekke jobbet med å stoppe utviklingen på dette området.

Den siste tiden har saken mot staten kjørt. Det er de to kystfiskerne Kenneth Åhlander fra Stokmarknes og Knut Moen fra Trøndelag som formelt har saksøkt staten fordi de mener den har fratatt folk retten til å drive fiske.

Fiskerne tapte på alle punkter da dommen falt i Oslo Tingrett mandag. Aksjon Folkets Rett til Fiskeriallmenningen, som står bak de to fiskerne, har ikke gitt opp kampen og tar nå saken videre i rettssystemet.

Ikke overraskende

Svein Johansen sier at det ikke kom overraskende at fiskerne tapte i første runde. Staten har for vane å vinne slike prinsippsaker i laveste rettsinnstans. Han ser for seg en langvarig kamp i både norske og internasjonale domstoler.

– At folk med penger kan kjøpe opp rettigheter og høste de ressursene folk langs kysten har levd av til alle tider, er en sosial ulykke, sier Svein Johansen.

Han skal nå sammen med de andre aksjonistene kaste seg ut i en ny innsamlingsrunde. Det er svært dyrt å kjøre en slik sak, og uten støtte fra folk og organisasjoner er denne saken umulig å kjøre.

Målet er å få bort rettighetsvernet slik at alle som vil igjen får etablere seg som fiskere.

Svein Johansen sier at det for en vanlig fisker vil bety personlig økonomisk ruin å kjøre en slik prinsippsak mot staten. Han sier at aksjonen med sin innsamling vil hindre at noen av de fiskerne som nå kjører saken skal ende opp som gjeldsslaver.

Aksjonen folkets rett til fiskeriallmenningen har fått noe støtte fra blant annet fagbevegelsen. Blant disse er Fagforbundet som i 2003 stilte en garanti på 300.000 kroner til aksjonen.

Fagforbundet støtter aksjonen for å trygge næringsgrunnlaget, bosettingen og spredningen av verdiskapningen fra de store fiskeressursene i landsdelen. Stortinget har både i 1999 og i 2001 slått fast at fiskeressursene tilhører det norske fellesskapet. Likevel valgte et flertall på Stortinget, i 2003, utenom stemmene til Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet, å innføre omsettelige kvoter, samt et storstilt kondemneringsprogram for fiskeriflåten under femten meter.

– Alle må innse galskapen i den politikken fiskeriminister Svein Ludvigsen nå er i ferd med å avslutte ved å overlate fiskerettighetene til de som har penger til å kjøpe kvoter, sier Svein Johansen.

Holder seg unna

Han er svært skuffet over at ikke en eneste stortingspolitiker tok seg bryet å besøke Tingretten mens saken har pågått. Saken har vært ført i Oslo Tingrett – to minutters gange fra Stortinget.

– Det virker som om alle de norske partiene, med unntak av Norges Kommunistiske Parti, skygger unna denne saken. Ingen av partiene på Stortinget, heller ikke de som gikk imot endringene i 2003, har vist interesse for saken. Det forundrer meg at de ikke viser interesse for hvem som skal eie fisken i havet, sier Svein Johansen. Han håper at dommen vil være en vekker for politikerne og at de nå setter seg inn i saken.

– Mitt håp er at partiene våkner snart. Vi skal kjempe videre i rettssystemet og vil anke saken. Men dette er også et prinsipielt spørsmål som politikerne kan gjøre noe med gjennom stortingsvedtak, sier Svein Johansen.

Ekspedisjonssjef i Fiskeridepartementet, Johán Williams representerte staten da dommen ble avsagt fredag. Han uttalte til Fiskaren at han er fornøyd med dommen, men at han regner med at det vil komme nye runder i rettssalen.

---
DEL

Legg igjen et svar