Firma på boks

Norske næringsdrivende flykter til utlandet – i alle fall på papiret. I økende grad blir postboksselskaper brukt til skatteunndragelse, kriminalitet og trygdejuks.

Email: haakon@nytid.no
Published date: 19/08/2010

Økning. – Dette er den minst kontrollerbare og mest risikoutsatte av alle selskapsformer, og det er den som vokser raskest. Det er en utvikling vi ikke er bekvem med, sier en bekymret leder i skattekrimenheten i Skatt øst, Jan-Egil Kristiansen.

Etableringen av norskregistrerte utenlandske foretak har skutt i været de siste fem årene. Siden 2005 er antallet doblet fra 15.000 til godt over 30.000. Det viser tall som Ny Tid har fått oppgitt ved Brønnøysundregistrene.

– Nå er omfanget blitt så stort at vi umulig kan kontrollere alle. Skulle vi ha gjort det, ville det ha lagt beslag på alle våre ressurser, sier Kristiansen.

Brukes av kriminelle

Norskregistrerte utenlandske foretak (NUF) er en særegen selskapsform, som ble innført på grunn av EØS-avtalen. Den slår fast at det fritt skal kunne etableres selskaper i et hvilket som helst medlemsland. Prinsippet gjelder også firmaer som ikke har noen reell virksomhet i landet de er registrert i. Med andre ord kan du opprette et selskap i et annet land, selv om all aktivitet foregår i Norge. Nå er det blitt vanlig at alt fra byggefirmaer til frisørsalonger har utenlandsk postadresse.

Når firmaene på papiret befinner seg i et annet land, blir det vanskelig for skattemyndighetene å kontrollere og eventuelt forfølge dem rettslig. Det gjør denne selskapformen spesielt attraktiv for kriminelle. Bare i Skatt øst arbeider skattekrimenheten nå med 20 saker der slike NUF-er er involvert.

– Flere og flere av sakene vi får inn gjelder disse selskapene, og det kan dreie seg om ganske alvorlig skattekriminalitet. Men de benyttes også i forbindelse med helt andre former for kriminalitet – alt fra heleri til hallikvirksomhet, sier Kristiansen.

Finansdepartementet bekymret

Den kraftige økningen i antallet norskregistrerte utenlandske selskaper vekker uro også i Finansdepartementet. Det er nemlig de rene papirselskapene som øker desidert mest. Dette er utenlandske bedrifter som er registrert av nordmenn som i praksis driver all sin virksomhet her i landet. Derfor kalles disse foretakene NUN-NUF (Norge-utland-Norge).

– Finansdepartementet synes utviklingen er bekymringsfull, særlig med tanke på at det er de såkalte NUN-NUF-ene som skaper størst problemer for kontroll- og tilsynsmyndigheter. Skatteetatens oppgavekontroll- og bokettersynsresultater for 2009 bekreftet også skatteetatens mistanker om at foretaksformen tiltrekker seg mange useriøse aktører, og at behovene for gode kontrollmekanismer generelt er større enn for andre selskapsformer, forklarer statssekretær Roger Schjerva (SV).

Dette er et utdrag. Les mer i Ny Tid nr. 28, 20.-26. august

Kommentarer