Fire tiltak mot bruk-og-kast-kulturen


FALSKE BEHOV: Keucheyan ønsker ikke en autoritær marxisme der byråkratiet bestemmer hva borgerne trenger. Han foreslår også at for å minske dagens forbruk, må produsentene lage produkter med lengre leve- og garantitid.

Idehistoriker.
Email: e-tjoenn@online.no
Publisert: 2020-01-01
        Les besoins artificiels. Comment sortir du consumérisme
Forfatter: Razmig Keucheyan Zones
Éditions La Découverte, Frankrike

I øko- og klimakrisens tid må forbruket i vår del av verden ned. Spørsmålet om hva vi virkelig trenger, er dermed presserende.

Den sveitsiske marxisten Razmig Keucheyan (f. 1975), professor i sosiologi ved universitetet i Bordeaux, har i boken Les besoins artificiels (De kunstige behov) påtatt seg den vanskelige oppgaven å skille mellom autentiske og unødvendige behov. Han slår fast at kapitalistisk produksjon og konsum er de viktigste årsakene til miljøkrisen. Ved å skille mellom falske og sanne behov vil han påtvinge kapitalismen en bærekraftig behovsstruktur. Gjennom dialog og demokrati bestemmer vi i fellesskap hva som er virkelige behov – behovene er ikke «ontologiske». Keucheyan ønsker ikke en autoritær marxisme der byråkratiet bestemmer hva borgerne trenger, og minner om den ungarske filosofen Agnes Hellers (1929–2019) kritikk av Sovjetunionen som et «Dictator-
ship over Needs».

Keucheyans egen nostalgiske utopi er festet til kommunardene og Pariserkommunen. Når han drømmer om hvordan verden vil se ut i et postkapitalistisk samfunn, er han blåøyd: Skillet mellom manuelt og intellektuelt arbeid skal oppheves; folk vil kunne få mer tid til å reflektere over sine kvalitative behov; og menneskene skal kunne forvandles til kreative og autonome kunstnere.

Varer med økt levetid

Men Keucheyan er først og fremst en analytisk begavelse som skjærer igjennom problemene for å finne praktiske løsninger. Hans avgjørende forslag til tiltak er å stabilisere varene: For å minske forbruket må varene gis lenger levetid. I praksis kan dette skje ved at garanti-tiden økes, en utvidelse fra to til ti år: «Garantien er klassekampen anvendt på objektenes varighet.» Dette rammer den stadig mer heseblesende jakten på det siste og det nyeste i den kapitalistiske vareproduksjonen. Subjektets autonomi overfor varen skal kunne styrkes slik at kontrollen over behovene gjenvinnes.

Vekk med kunstige behov!

Økobevegelsen og dens oppmerksomhet på konsum må knyttes sammen med fagforeningene og produksjonen i fabrikkene – for å oppheve fremmedgjøringen kapitalismens falske behov har skapt.

Abonnement kr 195/kvartal

Verdens eliter har et økologisk avtrykk som er vanvittig. Deres behov kan ikke universaliseres. For Keucheyan er oppgaven å …


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


       

Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)