Fire tiltak mot bruk-og-kast-kulturen

I øko- og klimakrisens tid må forbruket i vår del av verden ned. Spørsmålet om hva vi virkelig trenger, er dermed presserende.

Den sveitsiske marxisten Razmig Keucheyan (f. 1975), professor i sosiologi ved universitetet i Bordeaux, har i boken Les besoins artificiels (De kunstige behov) påtatt seg den vanskelige oppgaven å skille mellom autentiske og unødvendige behov. Han slår fast at kapitalistisk produksjon og konsum er de viktigste årsakene til miljøkrisen. Ved å skille mellom falske og sanne behov vil han påtvinge kapitalismen en bærekraftig behovsstruktur. Gjennom dialog og demokrati bestemmer vi i fellesskap hva som er virkelige behov – behovene er ikke . . .

Kjære leser. Opprett/åpne din frie leserkonto med din epost over for å lese videre.
(Har du abonnement, logg inn her.)

Abonnement kr 195 kvartal