Fire tiltak mot bruk-og-kast-kulturen

FALSKE BEHOV: Keucheyan ønsker ikke en autoritær marxisme der byråkratiet bestemmer hva borgerne trenger. Han foreslår også at for å minske dagens forbruk, må produsentene lage produkter med lengre leve- og garantitid.

Idehistoriker.
Les besoins artificiels. Comment sortir du consumérisme
Forfatter: Razmig Keucheyan Zones
Forlag: Éditions La Découverte (Frankrike)

FALSKE BEHOV: Keucheyan ønsker ikke en autoritær marxisme der byråkratiet bestemmer hva borgerne trenger. Han foreslår også at for å minske dagens forbruk, må produsentene lage produkter med lengre leve- og garantitid.

I øko- og klimakrisens tid må forbruket i vår del av verden ned. Spørsmålet om hva vi virkelig trenger, er dermed presserende.

Den sveitsiske marxisten Razmig Keucheyan (f. 1975), professor i sosiologi ved universitetet i Bordeaux, har i boken Les besoins artificiels (De kunstige behov) påtatt seg den vanskelige oppgaven å skille mellom autentiske og unødvendige behov. Han slår fast at kapitalistisk produksjon og konsum er de viktigste årsakene til miljøkrisen. Ved å skille mellom falske og sanne behov vil han påtvinge kapitalismen en bærekraftig behovsstruktur. Gjennom dialog og demokrati bestemmer vi i fellesskap hva som er virkelige behov – behovene er ikke «ontologiske».
. . .

Kjære leser. Du har i dag lest noen frie artikler. Kom evt. tilbake om en ukes tid for å lese mer. Eller hva med å tegne abonnement? Da kan du kan lese alt (inkludert magasinene). Om du er det allerede, logg inn i menyen (evt mobilmenyen) i toppen.

Abonnement kr 195 kvartal