Fire tiltak mot bruk-og-kast-kulturen

FALSKE BEHOV: Keucheyan ønsker ikke en autoritær marxisme der byråkratiet bestemmer hva borgerne trenger. Han foreslår også at for å minske dagens forbruk, må produsentene lage produkter med lengre leve- og garantitid.

Idehistoriker.
Les besoins artificiels. Comment sortir du consumérisme
Forfatter: Razmig Keucheyan Zones
Forlag: Éditions La Découverte, Frankrike

FALSKE BEHOV: Keucheyan ønsker ikke en autoritær marxisme der byråkratiet bestemmer hva borgerne trenger. Han foreslår også at for å minske dagens forbruk, må produsentene lage produkter med lengre leve- og garantitid.

I øko- og klimakrisens tid må forbruket i vår del av verden ned. Spørsmålet om hva vi virkelig trenger, er dermed presserende.

Den sveitsiske marxisten Razmig Keucheyan (f. 1975), professor i sosiologi ved universitetet i Bordeaux, har i boken Les besoins artificiels (De kunstige behov) påtatt seg den vanskelige oppgaven å skille mellom autentiske og unødvendige behov. Han slår fast at kapitalistisk produksjon og konsum er de viktigste årsakene til miljøkrisen. Ved å skille mellom falske og sanne behov vil han påtvinge kapitalismen en bærekraftig behovsstruktur. Gjennom dialog og demokrati bestemmer vi i fellesskap hva som er virkelige behov – behovene er ikke «ontologiske». Keucheyan ønsker ikke en autoritær marxisme der byråkratiet bestemmer hva borgerne trenger, og minner om den ungarske filosofen Agnes Hellers (1929–2019) kritikk av Sovjetunionen som et «Dictator-
ship over Needs».

Keucheyans egen nostalgiske utopi er festet til kommunardene og Pariserkommunen. Når han drømmer om hvordan verden vil se ut i et postkapitalistisk samfunn, er han blåøyd: Skillet mellom manuelt og intellektuelt arbeid skal oppheves; folk vil kunne få mer tid til å reflektere over sine kvalitative behov; og menneskene skal kunne forvandles til kreative og autonome kunstnere.

Kjære leser. Du kan lese én fri artikkel per dag. Kom evt. tilbake i morgen. Eller hva med å tegne abonnement? Da kan du kan lese alt (inkludert magasinene) for 69 kr. Om du er det allerede, logg inn i menyen (evt mobilmenyen) i toppen.

Abonnement kr 195 kvartal