Finnmark på kartet

Stortinget bør for én uke flytte sin sesjon til Finnmarkskysten, for at politikerne skal få et bedre innblikk i de problemene fylket står overfor. Forslaget er fremmet av Senterpartiets leder Åslaug Haga, som også tar til orde for andre tiltak som kan stanse verdilekkasjen fra fylket. Andre partier og politikere, ikke minst på venstresida, har […]
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 08.12.2004

Stortinget bør for én uke flytte sin sesjon til Finnmarkskysten, for at politikerne skal få et bedre innblikk i de problemene fylket står overfor. Forslaget er fremmet av Senterpartiets leder Åslaug Haga, som også tar til orde for andre tiltak som kan stanse verdilekkasjen fra fylket. Andre partier og politikere, ikke minst på venstresida, har stilt seg positive. Det er lov å håpe at politikerne i Oslo nå får øynene opp for de problemene nasjonal politikk fører med seg. Kommunalminister og Høyre-leder Erna Solbergs formaninger til kystbefolkningen om å skape noe sjøl, er imidlertid et signal om at det er en tung jobb å få rikspolitikerne til å ta ansvar for egen politikk.

Over tid har befolkningen i Finnmark – men også andre steder langs kysten – opplevd den internasjonale konkurransen knyttet til fiskerier og fiskeforedling for fullt. Når regjeringen og Stortinget samtidig har ført en politikk de siste årene med store svingninger i rentenivå og kronekurs, stikker man i praksis – om utilsiktet – kjepper i hjula for de som forsøker å overleve en beinhard internasjonal konkurranse. Vi føler oss trygge på at det verken er innsatsviljen eller kreativiteten i Nord som gjør at en stor del av befolkningen går arbeidsledige. Staten har et selvsagt ansvar for å legge til rette for arbeidsplasser og næringsutvikling i hele landet. Det bør selvsagt omfatte nye næringer, men det er også viktig at de ressursene Norge rår over benyttes til jobb- og verdiskapning lokalt.

Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet har som ambisjon å overta regjeringskontorene etter neste valg. Det er ikke bare vårt håp at de lykkes, men også at de tre partiene klarer å bli mye mer enn et forretningsministerium: Ap, SV og Sp må sette seg høye mål for utviklinga av det norske samfunnet – de neste fire årene, og enda lenger fram i tid.

Da kreves det store visjoner, kombinert med en ydmyk holdning og god sakskunnskap. En av de visjonene solidaritetsregjeringa bør sette seg, er at kystbefolkningen i hele landet – men ikke minst i Finnmark – skal få føle en statlig politikk som legger til rette for vekst og optimisme, snarere enn det motsatte.

Vi er ganske trygge på at de tre partiene både har viljen og evnen til å føre en god politikk for Finnmark og resten av Distrikts-Norge. Men det krever som sagt mer enn vilje: Skal man klare å løfte Finnmark ut av de problemene fylket har kommet opp i, krever det en kraftanstrengelse av dimensjoner.

Et nasjonalt løft for distriktene bør være blant de øverste punktene på solidaritetsregjeringens program. Stortinget bør og må analysere hvordan nasjonal politikk har bidratt til en negativ trend mange steder, og hva som skal til for å snu denne. Så bør det startes et gjenreisningsprogram Finnmark ikke har sett siden etter 2. verdenskrig.

Utfordringen er så formidabel, at det kanskje ikke hadde vært av veien med en egen distriktsstatsråd med ansvar spesielt for næringsutvikling, nyskaping og optimisme. Det hadde vært å ta Finnmark, og andre områder som sliter, på alvor.

Kommentarer