Finn på noe annet!

Tenk deg nøye om før du velger å jobbe som lærer. Det er ikke du som betaler prisen hvis du ikke duger.

Oslo november 2005Fra en videregående skole.Fra klasserommet. Lærer sitter ved tavlen. Svamp. Skoletime.Foto: Berit Roald / SCANPIXNB! Modellklarert
Ny Tid
[18. august 2006] Når elevene ved landets skoler tropper opp til første time på mandag, er det én ting som kan gå fryktelig galt. De kan få en dårlig lærer. De finnes det dessverre mange av. Både unge og gamle dårlige lærer bør finne på noe annet å gjøre – av hensyn til den oppvoksende slekt.

Det er sikkert ikke flere dårligere lærere enn dårlige snekkere, men konsekvensene er mye større. Dårlig håndverk på en garasje er det mulig å reparere. En dårlig lærer kan i løpet av ett skoleår ta livet av læringslyst, kreativitet og selvtillit. Mens snekkeren får dårlig rykte og mindre betalt, blir dårlige lærere med godt oppsigelsesvern, værende ved kateteret – til elevenes store fortvilelse.

Ny Tid har tidligere anmeldt årets lærebøker i samfunnsfag for den videregående skolen. Men enda viktigere er lærerens karakter.

Alle som har gått på skolen vet hva dette handler om. Forskjellen på mattetimen med Iversen og naturfagtimen med Holm var som natt og dag. Begge deler var vrient, men Holm kunne trylle. Holm tryllet fram svarte, penislignende utvekster av et reagensrør. Iversen fjernet all magien fra algebra og forlangte at elevene bare skjønte det.

Lærerspirer bør tenke seg godt om før de velger å jobbe med mennesker. Alle passer nemlig ikke til det. Lærerskolen er heller ingen varmestue for studenter med manglende framtidsplaner og håp om lange ferier. Å være lærer innebærer et enormt ansvar for andres barn.

Men det er ikke bare lærerne selv som må ta ansvaret. Lærerskolene må gjøre en mer brutal utsiling. Det viktigste er faktisk ikke hvor mye lærerstudenten lærer, men hva de klarer å lære bort. Politikerne er så opptatt av mattekarakteren at de glemmer den karakterløse praktiske pedagogikken. Rektorene må også ta tak i de ubehagelige personalsakene, i stedet for å være tause vitner til at maktesløse lærere og sinte elever ødelegger hverandre i klasserommet.

En ufaglært lærer med et lysende formidlingstalent, og stor entusiasme, kan av og til være det beste valget. Slike kan utrette mirakler rundt omkring på norske skoler.

Politikernes kan vedta reformer og skolepakker til det går trill rundt for dem, men læreren er fortsatt den samme. Til sjuende og sist er det læringsmiljøet som de ansatte klarer å skape, som avgjør kvaliteten i skolen.

Kommentarer
DEL