Finn igjen slettet informasjon

Det finnes flere måter å finne tilbake til slettet informasjon på.

Tarjei

Tjenester som SlettMeg.no og andre jobber iherdig for å fjerne informasjon som enkeltpersoner opplever det er ubehagelig å ha liggende publisert på nettsider de ikke har kontroll over. Det finnes mye misbruk av private bilder og tekster, og det er lett å forstå hvorfor en del informasjon bør fjernes. Men det er andre krefter som jobber for å ta vare på absolutt alt som finnes på internett.
Vi kan dele dem inn i tre: myndigheter, kommersielle informasjonssamlere og ikke-kommersielle informasjonssamlere. En del myndigheter driver regulær overvåking på internett, slik vi kjenner det fra blant annet diskusjonene om EUs datalagringsdirektiv og debatten om Snowden-papirene. Land som USA, Storbritannia, Russland og Kina er svært aktive. Men også Sverige, og til en viss grad Norge og en del andre land. Norge har vist betydelig større interesse for innholdsovervåkningen på svensk side av grensen, der den såkalte FRA-lovgivningen gjør det mulig for svensk etterretning å ta vare på både metadata og innhold i all elektronisk kommunikasjon som krysser svensk jord. Svært mye av den norske trafikken går den veien.

Så har vi kommersielle aktører, som Google, Facebook og andre analyseselskaper, som støvsuger internett og tar vare på informasjonen for å selge den videre. I en annen spalte kan vi dykke litt mer ned i mulighetene til å finne informasjon om deg selv og andre hos Facebook. I dag skal jeg trekke frem en representant for den siste gruppen, nemlig de ikke-kommersielle som driver datainnsamling som gjøres tilgjengelig for folk flest. Effektivt, morsomt og litt skremmende, dette også.
The Internet Archive er en slik ikke-kommersiell aktør. Siden tilbyr et verktøy som kalles «The WayBackMachine», som reklamerer med «Search the internet as it was». Her kan du for eksempel skrive inn www.aftenposten.no og få opp en kalender. Klikk på ønsket dato, og du kommer inn på en versjon av hvordan nettavisen til Aftenposten så ut den dagen. Til slik bruk er tjenesten ukontroversiell. Det burde være like viktig å arkivere en nettavisforside som en papiravisforside. I mange år slurvet nettavisene med arkivdokumentasjon.
Systemet til The Internet Archive er langt fra fullkomment, men det er tatt vare på svært mye informasjon her. Man vil kunne finne nettsidene til nedlagte firmaer, pressemeldinger som politikere eller bedrifter gjerne vil glemme, og mye mer. Jeg har brukt det en del selv til å lete frem gammel informasjon fra siden www.odin.dep.no, som regjeringsapparatet brukte i årene før www.regjeringen.no ble etablert. Der kan man få et gjensyn med alle pressemeldingene fra Devolds tid som forsvarsminister.

Du har nå lest 4 frie artikler denne måned.

Logg inn (krever online abonnement, 69kr) for å lese videre.

DEL

Legg igjen et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.