Finn igjen slettet informasjon

Det finnes flere måter å finne tilbake til slettet informasjon på.
Tarjei
Email: tarjei@leer-salvesen.no
Publisert: 14.04.2016

Tjenester som SlettMeg.no og andre jobber iherdig for å fjerne informasjon som enkeltpersoner opplever det er ubehagelig å ha liggende publisert på nettsider de ikke har kontroll over. Det finnes mye misbruk av private bilder og tekster, og det er lett å forstå hvorfor en del informasjon bør fjernes. Men det er andre krefter som jobber for å ta vare på absolutt alt som finnes på internett.
Vi kan dele dem inn i tre: myndigheter, kommersielle informasjonssamlere og ikke-kommersielle informasjonssamlere. En del myndigheter driver regulær overvåking på internett, slik vi kjenner det fra blant annet diskusjonene om EUs datalagringsdirektiv og debatten om Snowden-papirene. Land som USA, Storbritannia, Russland og Kina er svært aktive. Men også Sverige, og til en viss grad Norge og en del andre land. Norge har vist betydelig større interesse for innholdsovervåkningen på svensk side av grensen, der den såkalte FRA-lovgivningen gjør det mulig for svensk etterretning å ta vare på både metadata og innhold i all elektronisk kommunikasjon som krysser svensk jord. Svært mye av den norske trafikken går den veien.

Så har vi kommersielle aktører, som Google, Facebook og andre analyseselskaper, som støvsuger internett og tar vare på informasjonen for å selge den videre. I en annen spalte kan vi dykke litt mer ned i mulighetene til å finne informasjon om deg selv og andre hos Facebook. I dag skal jeg trekke frem en representant for den siste gruppen, nemlig de ikke-kommersielle som driver datainnsamling som gjøres tilgjengelig for folk flest. Effektivt, morsomt og litt skremmende, dette også.
The Internet Archive er en slik ikke-kommersiell aktør. Siden tilbyr et verktøy som kalles «The WayBackMachine», som reklamerer med «Search the internet as it was». Her kan du for eksempel skrive inn www.aftenposten.no og få opp en kalender. Klikk på ønsket dato, og du kommer inn på en versjon av hvordan nettavisen til Aftenposten så ut den dagen. Til slik bruk er tjenesten ukontroversiell. Det burde være like viktig å arkivere en nettavisforside som en papiravisforside. I mange år slurvet nettavisene med arkivdokumentasjon.
Systemet til The Internet Archive er langt fra fullkomment, men det er tatt vare på svært mye informasjon her. Man vil kunne finne nettsidene til nedlagte firmaer, pressemeldinger som politikere eller bedrifter gjerne vil glemme, og mye mer. Jeg har brukt det en del selv til å lete frem gammel informasjon fra siden www.odin.dep.no, som regjeringsapparatet brukte i årene før www.regjeringen.no ble etablert. Der kan man få et gjensyn med alle pressemeldingene fra Devolds tid som forsvarsminister.

Eksempelet www.sig-protection.com kom også til nytte. Det var nettsiden til et norsk privat sikkerhetsfirma som tilbød svært kontroversielle tjenester i Afrika. Siden ble lagt ned nokså umiddelbart da det ble kjent at to av deres ansatte – Joshua French og Tjostolv Moland – var arrestert i Kongo. Med WayBackMachine kan man imidlertid gå tilbake til ukene før arrestasjonen, og gjenskape nettsiden slik den så ut da.
Det finnes flere andre måter å finne tilbake til slettet informasjon på. Jeg skal her nevne én til. Hvis du gjør et Google-søk, vil du ofte se muligheten til å velge en bufret versjon av siden du får anbefalt. Dette er siden slik den så ut forrige gang Googles robot var innom, og den er ofte annerledes enn hovedlenken du får anbefalt.

www.archive.org


Tarjei Leer-Salvesen er undersøkende frilansjournalist med bakgrunn fra Ny Tid så vel som Klassekampen, Fædrelandsvennen, Dagbladet og NRK Brennpunkt.
Han står også bak nettportalen Innsyn.no.

Gratis prøve
Kommentarer