Finland vil bygge verdens største atomkraftreaktor

Litauen tvinges til å stenge atomkraftverket Ignalina, samtidig som Finland planlegger å bygge et nytt kraftverk som er tre ganger så stort som Barsebäck.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

En av de viktigste kravene Litauen fikk da de søkte om medlemskap i EU, var at atomkraftverket Ignalina skulle stenges. Den første av reaktorene i Ignalina skal stenges nyttårsaften i år. Hele kraftverket skal stenge senest i 2009. Samme år skal Finland ha sin nye atomkraftreaktor i Olkiluoto klar.

Ignalina står i dag får 70 prosent av all kraftproduksjon som brukes i de tre baltiske landene. Reaktoren som nå stenges er av samme type som eksploderte i ukrainske Tsjernobyl i 1986. Og det er sikkerheten som er hovedårsaken til at EU krever at Ignalina stenges.

Finland overtar

Samtidig som litauere planlegger å stenge sitt atomkraftverk, sitter finnene på den andre siden av Østersjøen og planlegger å bygge et nytt atomkraftverk. Finnene skal kjøpe et atomkraftverk som leveres nøkkelklart fra et tysk-fransk konsortium.

Det er det finske kraftselskapet Industrins Kraft som nå vil bygge den femte atomreaktoren i Finland. De startet planleggingen i 1998, og i januar i år søkte de om nødvendige tillatelser til å starte byggingen.

Olkiluoto-3 skal bygges av et konsortium bestående av det tyske selskapet Framatome ANP Gmbh, franske Framatone ANP SAS og tyske Siemens AG. Reaktortypen som de har valgt kalles EPR (European Pressurized water Reactor).

Verdens største

Olkiluoto-3 skal etter planen bli verdens største atomreaktor. Til sammenligning er den tre ganger så stor som den reaktoren som skal stenges på det svenske verket i Barsebäck.

Olkiluoto-planene har skapt debatt i både Finland og hos deres nærmeste naboer. De svenske parlamentarikerne Lennart Gustavsson og Elina Linna fra Vänsterpartiet og den danske parlamentarikeren Kristen Touborg Jensen fra Socialistisk Folkeparti, har alle sendt brev til den finske regjeringen for å be om nærmere opplysninger om utbyggingen. De viser til at atomkraftverk ikke anses å være trygge nok, og de føler seg ikke trygge ved de finske planene.

De svenske parlamentarikerne fikk for et par uker siden svar fra den finske industriministeren, Mauri Pekkarinen, der denne avviser at den nye reaktoren skal være noen sikkerhetsrisiko for verken Finland eller noen av nabolandene. Pekkarinen velger ikke å gå direkte inn i diskusjonen om sikkerheten ved den nye reaktoren, men henviser til finske strålevernsmyndigheter som har saken til behandling. Før de har konkludert ønsker Pekkarinen ikke å si mer enn at anlegget skal være trygt.

Kristen Touborg Jensen er ikke fornøyd med svaret fra den finske statsråden.

– EPR-reaktorene bygger på teknikk som ikke har vært prøvd ut i full skala tidligere, og finnene har sagt ja til et prosjekt som leveres nøkkelklart fra det tysk-franske konsortiet, skriver Touborg Jensen i sitt brev til den finske statsråden, og viser til at atombyrå og deres eksperter mener at EPR-reaktoren har sikkerhetsproblemer som ikke er løst pr. i dag. Disse sikkerhetsproblemene kan føre til at reaktoren eksploderer.

Ikke hørt noe

Statens Strålevern i Norge som skal vurdere om Norge skal reagere på en ny atomreaktor i Finland, har ikke fått noen formell henvendelse om å se på saken.

Avdelingsdirektør Gunnar Saxebøl for strålevern og sikkerhet hos Statens Strålevern sier til Ny Tid at de foreløpig ikke har fått noen sak.

– Vi er kjent med at det er planlagt bygget et nytt kjernekraftverk i Finland. Statens Strålevern har ikke behandlet noen slik sak da det ikke er innkommet noen offisiel informasjon om dette til oss så langt, sier Gunnar Saxebøl.

Når det gjelder varsling av naboland for slike anlegg skal synspunkter hentes inn fra naboland – med hjemmel i Espoo-konvensjonen. I Norge er det Miljøverndepartementet som får henvendelsen først fra finnene, og de sender så forespørselen videre til Statens Strålevern. Strålevernet har ikke fått noen henvendelser fra MD vedrørende de finske planer.

Det lyktes ikke å få noe svar fra Miljøverndepartementet om de har fått en henvendelse fra Finland før Ny Tid gikk i trykken.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here