Fine ord – feil fokus

Det er ikke noe nytt i fempunktsplanen til Ap, og til dels har den helt feil fokus. Men det er positivt at Ap-lederen nå fronter fiskeripolitikken, sier Pål Julius Skogholt i Troms SV.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 14.08.2003

? Arbeiderpartiet nærmer seg SV i fiskeripolitikken, hvis vi skal tro det Jens Stoltenberg og Karl Eirik Schjøtt-Pedersen sier. Men det gjenstår å se dette i praksis, sier Pål Julius Skogholt. Han er partiets fylkesordførerkandidat i Troms.

? Uttalelsene fra Ap-lederne forrige uke var interessante, og jeg har forsøkt å sette meg inn i hva de egentlig har tenkt å gjøre nå. Det mest positive er at Ap går i retning SV i spørsmålet om lokal forvaltning av fiskekvoter. Men det gjenstår å se hva partiet velger å gjøre når de skal ta en avgjørelse, sier Skogholt.

Men Skogholt er noe i tvil om hva Ap egentlig mener. Han viser til at det ikke er det samme som blir sagt som blir lagt frem i pressemeldingene.

? Hvis de fem punktene Stoltenberg og Schjøtt-Pedersen har lagt frem skal være bærebjelken i Arbeiderpartiets nye fiskeri- og kystpolitikk ñ så er det skuffende. Det er ingenting nytt i de fem punktene, noen av dem har feil fokus og de kommer ikke til å redde de som sliter i Finnmark på kort sikt.

Lokal forvaltning

Pål Julius Skogholt er særlig positiv til utspillet om lokal forvaltning av fiskekvotene.

? Selv om vi ikke har funnet en endelig modell for hvordan dette skal gjennomføres, så er det bra at vi nå har flere partier som jobber for denne saken. Og det skal ikke utelukkes at vi etter neste stortingsvalg kan ha et flertall på Stortinget som vil jobbe for dette, sier Skogholt.

Han sier at han selv kunne tenkt seg en modell der det var kommunestyrene som fikk forvalte de lokale kvotene.

? Med det ville vi fått ulik praktisering av utdelingen av kvotene, men det må vi akseptere.

Kommunalpolitikerne skal selv få bestemme om de vil prioritere unge fiskere, lokale fiskere eller andre modeller.

Ikke i rammer

Pål Julius Skogholt understreker likevel at helt andre modeller også kan brukes. Det kan være på fylkesnivå, regionalt nivå eller på landsdelsnivå. Det kan også tenkes at en bruker de gamle modellene som ble brukt på lofothavet og andre steder langs kysten, der et lokalsamfunn etter sedvane har fått noen rettigheter.

? Denne modellen kunne vært videreutviklet og tilpasset.

Næringspolitisk talsmann i Senterpartiet, Odd Roger Enoksen, har jobbet med spørsmålet om lokal forvaltning i en årrekke.

? Vi har sett på ulike modeller, men har ikke havnet på en bestemt modell, sier Enoksen. Han påpeker at dette er et svært vanskelig tema å avgrense. Fisken vandrer mellom sonene og det samme gjør fiskerne som en periode kan være i Lofoten, for siden å dra i Barentshavet.

Feil fokus

Pål Julius Skogholt sier at fempunktsplanen ikke er overbevisende. Den tydeliggjør heller at Arbeiderpartiet ikke har forstått hva som er de egentlige problemene i Finnmark.

? Å slå hardt ned på trålere som ikke følger leveringsplikten vil ikke løse de aktuelle problemene i fylket. Det blir helt feil fokus, når en vet at dette ikke er det avgjørende problemet. Bruddene på leveringsplikten er ikke av et slikt omfang at de er avgjørende, og de er ikke alene i nærheten av å løse problemene i Finnmark. Likevel skal trålerne følge leveringsforpliktelsene, og vi må få bedre sanksjoner mot de som ikke følger reglene.

Kommentarer