Finanselitens manipulasjon av virkeligheten


PENGENES PARADOKS: Arne de Boever utforsker hvordan finansenes ustabile virkelighet gjør folk psykotiske – og presser den litterære realismen til dens yttergrenser.

Filosof. Fast litteraturkritiker i Ny Tid. Oversetter.
Email: andersdunker.contact@gmail.com
Publisert: 1. april 2019
       
Finance Fictions: Realism and Psychosis in a Time of Economic Crisis

Penger er det virkeligste og mest avgjørende elementet i våre liv, men samtidig er pengene abstrakte og uvirkelige fiksjoner. For klassisk marxistiske litteraturteoretikere, som den ungarske Georg Lukács, lå romanens verdi i dens evne til realistisk å speile samfunnet og dermed gi et kritisk klarsyn i en komplisert virkelighet. Også Arne de Boever velger en slik forenklet definisjon av realismen som utgangspunkt, vel vitende om at ting tidsnok blir komplisert når han skal ta for seg finansromanen som undersjanger. Romankarakterenes jag etter penger viser samtidig en jakt på en realitet som stadig unndrar seg.