Finanselitens manipulasjon av virkeligheten

PENGENES PARADOKS: Arne de Boever utforsker hvordan finansenes ustabile virkelighet gjør folk psykotiske – og presser den litterære realismen til dens yttergrenser.

Filosof. Fast litteraturkritiker i Ny Tid. Oversetter.
Finance Fictions: Realism and Psychosis in a Time of Economic Crisis

PENGENES PARADOKS: Arne de Boever utforsker hvordan finansenes ustabile virkelighet gjør folk psykotiske – og presser den litterære realismen til dens yttergrenser.

Penger er det virkeligste og mest avgjørende elementet i våre liv, men samtidig er pengene abstrakte og uvirkelige fiksjoner. For klassisk marxistiske litteraturteoretikere, som den ungarske Georg Lukács, lå romanens verdi i dens evne til realistisk å speile samfunnet og dermed gi et kritisk klarsyn i en komplisert virkelighet. Også Arne de Boever velger en slik forenklet definisjon av realismen som utgangspunkt, vel vitende om at ting tidsnok blir komplisert når han skal ta for seg finansromanen som undersjanger. Romankarakterenes jag etter penger viser samtidig en jakt på en realitet som stadig unndrar seg.

De Boevers tekster blir en utvidelse av romanforfatternes og filmskapernes prosjekt: å prøve å avdekke, forstå og vise fram finansøkonomien, som han med henvisning til Joseph Vogls bok Kapitalens spøkelse (2018) beskriver som mystisk, uhåndgripelig og spøkelsesaktig. Ti år etter finanskrisen i 2008 virker det klart for oss alle at finanskapitalismens demoniske krefter ikke simpelthen kan drives ut med en avslørende klassisk marxistisk kritikk. På børsen spøker det ved høylys dag.
Kjære leser. Du kan lese én fri artikkel per dag. Kom evt. tilbake i morgen. Eller hva med å tegne abonnement? Da kan du kan lese alt (inkludert magasinene) for 69 kr. Om du er det allerede, logg inn i menyen (evt mobilmenyen) i toppen.
Abonnement kr 195 kvartal