Filosofiske flir

The Terror of Evidence er en bok til å smile og røres av – og til irritere seg grønn over.

Kjetil Røed
Email: kjetilroed@gmail.com
Publisert: 14.09.2017
The Terror of Evidence
Forfatter: Marcus Steinweg
MIT Press, USA

Det har alltid vært med en blanding av undring, fascinasjon og irritasjon jeg har sett hvordan filosofi har blitt brukt i kunsten. Ofte anvendes den som pynt eller autoriserende rekvisitt. Men noen ganger passer den jo også inn der, av og til attpå til som hånd i hanske: Franske Jacques Rancière var som skapt for innsikter i kunstens verden helt fra han skrev sin filosofiske doktorgrad på slutten av 70-tallet.

Det er også, til enhver tid, filosofer som snuser i kanten av kunstsystemet, og finner sin næring der. En av disse er tyskeren Marcus Steinweg. Nå foreligger Terror of Evidence, «Bevisets terror», hans første bok på engelsk.

Den østerrikske kunstneren Thomas Hirschhorn har lenge heiet på sin tyske filosofvenn på sistnevntes vei inn i kunsten. Hirschhorn har også skrevet forordet til Steinwegs bok, der han roser Steinweg for å ankre opp i «hverdagslige spørsmål» og for hans evne til å bygge broer mellom kunst og filosofi. Terror of Evidence forteller imidlertid noe annet, idet Steinweg holder seg i en svært så eklektisk og tvetydig aforismetradisjon. Her slekter han på både Nietzsche, Bataille, E.M. Cioran, Wittgenstein og Schlegel-brødrene. Men til forskjell fra disse har Steinweg ingen «kjerne», eller noe bestemt sted han vil med skrivingen sin.

Steinweg definerer filosofi som «opprør mot fakta» og «grubling uten beviser».

Filosofihistorielek. Det er kanskje derfor tyskeren definerer filosofi som «opprør mot fakta» og «grubling uten beviser». Mot slutten av boken definerer han også tenkning som «det å jobbe seg gjennom problemer det er umulige å løse». Dette er også en god beskrivelse av The Terror of Evidence, for her flakser Steinweg fra det ene temaet til det andre uten særlig tanke hverken for de store sammenhengene eller løsninger og svar. Med et skjelmsk smil om munnen insisterer han gjennom hele boken på å holde alt «åpent».

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)

Ny Tid i julegave

Legg igjen en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.