Abonnement 790/år eller 190/kvartal

Fiendekultur eller brorskap

L’etica del viandante (‘Vandrerens etikk’)
Forfatter: Umberto Galimberti
Forlag: Feltrinelli, (Italia)
ETIKK: Umberto Galimberti tar til orde for en etikk av formålsløs vandring, fordømmer dominans og går inn for et kosmopolitisk, biosentrisk syn på at livet på jorden er alle tings målestokk. Han fremmer en etikk som passer for uforutsigbarheten i teknologiens nye verden, nemlig vandrerens – som håndterer vanskelighetene når de dukker opp, med de midlene som står til rådighet der og da.

I motsetning til den reisende, som konsentrerer seg om å nå målet og ikke bryr seg om reisen, har vandreren ingen fast destinasjon og er dedikert til reisen. I sin siste bok L’etica del viandante tar den italienske filosofen og kulturantropologen Umberto Galimberti til orde for å gjøre vandrerens etikk, «uten mål og avgangs- og ankomstpunkter» (s. 43), til en etikk «for den kommende menneskeheten».

De såkalte deterritorialiseringsprosessene har gjort slutt på vår nåværende etikk, som er basert på forestillinger om eiendom, territorium og grenser. Vandreren kan bli et nytt referansepunkt. I denne storslåtte monografien oppsummerer Galimberti den vestlige verdens intellektuelle historie, presenterer dagens grunnleggende problemer og foreslår det han mener kan være en fungerende løsning.

Vandreren, som i sin nomadisme møter grensene, krever at staten oppgis en gang for alle.

Galimberti skriver akademisk, men han er åpenlyst styrt av et ønske om å bidra til å løse vår tids store politiske spørsmål: å redusere lidelsene til fattige og migranter, å få slutt på krigskonflikter og å forhindre miljø-
katastrofer. Hans tenkning krever en erkjennelse av menneskehetens marginale posisjon i universet, men interessene hans er likevel dypt menneskelige.

Brorskapet

Ifølge Galimberti har hele menneskehetens utvikling, fra klubben til atombomben, vært preget . . .

Kjære leser.
For å lese videre, opprett ny fri leserkonto med din epost,
eller logg inn om du har gjort det tidligere.(klikk på glemt passord om du ikke har fått det på epost allerede).
Velg evt abonnement

Melita Zajc
Melita Zajc
Zajc er medieviter, forsker og filmkritiker. Hun bor og arbeider i Slovenia, Italia og Afrika.

Du vil kanskje også like