Fester lit til dødsdom-papirer

* «Det er ingen tvil om at dødsdommen mot Rahim Rostami er ekte,» uttaler hans norske advokat Cecilie Schjatvet. FNs Høykommissær for flyktninger holdes løpende orientert om 20-åringen, som skal ha blitt utsatt for tortur. Saken vekker internasjonal oppmerksomhet.

* Venstre sier Regjeringen er medansvarlig for skjebnen til den unge kurderen og krever stans i tvangsutsendelser til Iran. Venstre har nå «ikke tillit» lenger til Regjeringens asylpolitikk.

Carima Tirillsdottir Heinesen
Journalist i Ny Tid (migrasjon, konflikt).

Ny vending. På verdens flyktningdag, 20. juni, ble det kjent at det i Iran er tatt ut tiltale mot Rahim Rostami, som er kjent fra NRK Brennpunkt.

Etter å ha sittet i det beryktede Evin-fengslet nord for Teheran siden han ble tvangsutsendt med to politimenn fra Gardermoen 10. februar, skal kurderen snart møte i rettssalen.

Nå går hans norske advokat ut med sterk kritikk av Utlendingsnemnda (UNE), som nektet å feste lit til Rostamis asylsøknad. Advokaten er den profilerte Cecilie Schjatvet i advokatfirmaet Hestenes og Dramer & co. Schjatvet, som sitter i Advokatforeningens lovutvalg for asyl- og utlendingsrett, har jobbet med Rostami-saken siden hun overtok den i månedsskiftet mars-april.

Norske myndigheter avviste dokumentene som den enslige, mindreårige asylsøkeren Rostami framviste da han søkte asyl som 17-åring i 2008. Han viste til papirer på at han hadde en dødsdom fra sin vest-iranske hjemby, noe verken UDI eller UNE har festet lit til.

UNE har de siste ukene også sådd tvil om hvorvidt Rostami virkelig har vært fengslet i Iran siden tvangsreturen. Men nå sier hans norske advokat:

– Det er ingen tvil om at tiltalen og dødsdommen mot Rahim Rostami er reell, og at returen til Iran har satt livet hans i fare, uttaler Schjatvet til Ny Tid.

Brukes mot Sveriges regjering

Samtidig viser det seg seg at skjebnen til den kurdiske 20-åringen, som ble kjent på TV da han bodde på Senjehesten mottak på Senja i Troms, nå får internasjonal oppmersomhet. Den 22. juni sendte «The International Coalition for the Rights of Iranian Refugees» et åpent brev til Sveriges asylminister Tobias Billström, for å stanse utsendelsen av den iranske opposisjonelle Sanan Ashrafi den 1. juli.

I brevet viser de til skjebnen til fengslede Rostami som et argument for at Sverige skal stanse utsendelsen til Iran. Regimet i Iran har ennå ikke offentliggjort tiltalen mot Rostami, men Den internasjonale koalisjonen for iranske flyktninger skriver at han blant annet «må møte i retten tiltalt for å søke om politisk asyl og deltagelse i protester ute av Iran. Situasjonen som Rahim Rostami står overfor er en studie i hva som vil skje med Sanan Ashrafi hvis han blir returnert til Iran».

Det påpekes i brevet at Rostami blant annet er tiltalt etter paragraf 7 i Irans straffelovgivning, som rammer de som anklages for å ha bedrevet propaganda mot Iran. Regimets sjefsanklager, Mohsen Eje’i, har de siste månedene støttet argumentet om at tilbakesendte asylsøkere generelt kan tiltales på dette grunnlag.

Rostami har siden 2. april stått oppført på den uoffisielle listen over de 2800 politiske fangene i Iran, som den eneste fra Norge og Norden. På hans oppføring står det at han 23. mars ble nektet løslatelse mot kausjon. Kausjon ble gitt 20. juni, men etter det Ny Tid får opplyst, skal den ha vært mot den skyhøye summen 1 milliard toman, tilsvarende 700.000 norske kroner. (Bilde til høyre: Satelittbilde av Evin-fengslet, Google Map)

Lønseth viser til UNE

– Rahim-saken er et bevis på at samtlige av de metodene norske utlendingsmyndigheter har benyttet i saken, for å vurdere hvorvidt en person har et beskyttelsesbehov eller ikke, er uegnet, sier advokat Schjatvet i den skriftlige kommunikasjonen med Ny Tid.

Hun mener også at norske myndigheter nå har ansvar og plikt til å hjelpe Rostami.

– Selv om Rostami er sendt ut av landet, har Norge et klart medansvar. Norske myndigheter bør følge internasjonal rett, som sier at de har plikt til å avhjelpe situasjonen, uttaler hun.

Regjeringen forholder seg foreløpig taus og viser til Utlendingsnemnda:

– Dette er anklager mot UNE spesifikt knyttet til enkeltsak. Den kritikken må UNE gis anledning til å besvare. Justisdepartementet behandler ikke enkeltsaker, uttaler Pål Lønseth, statssekretær i Justisdepartementet, til Ny Tid torsdag kveld.

FN oppdateres løpende

Nå viser det seg at FNs Høykommissær for flyktninger følger løpende med i Rostamis skjebne. UNHCRs regionkontor i Stockholm ba UNE om å få alle Rostami-papirene allerede 4. april, halvannen uke etter at Ny Tid omtalte saken første gang. Nå kan kontoret fortelle:

– Vi kjenner godt til saken, og holdes jevnlig oppdatert av Rostamis advokat i Oslo. Dersom saken skulle ta en slik vending at det vil bli behov for å gå ut med råd til norske myndigheter, vil vi gjøre dette, uttaler Høykommissærs talsperson Hanne Mathisen til Ny Tid.

Advokat Schjatvet ser flere problemer som Rostami-saken avdekker:

– Den grunnleggende feilen som myndighetene gjør i sin behandling av mange av de vanskelige sakene, de som kverner lenge i systemet og der søkeren klarer å returnere etter deportasjon, er at de spekulerer i det som oppgis i asylsøknaden. UNE burde tilnærme seg bevisvurderingen på en mer profesjonell måte. Å spekulere i fakta, er uprofesjonelt fordi, det ikke er egnet til å avdekke beskyttelsesbehov, uttaler hun.

Advokaten reagerer også på hvordan UNE 19. april, rett før påskeferien, la ut en pressemelding om saken med en rekke påstander om Rostami-saken:

– I denne saken har UNE i tillegg opptrådt uansvarlig også etter deportasjonen, som endte med fengsel og tortur. I pressemeldingen 19. april refereres det fra asylsøknaden på et tidspunkt som UNE samtidig sier at de ikke har grunn til å betvile at han sitter i Evin-fengslet. Å på den måte bekrefte fra offentlig hold innholdet i en asylsøknad til en som er i en prekær situasjon, er hinsides all forsvarlig opptreden. UNE bør holde seg for god til å komme med slikt, og i framtiden bør de forsøke å modnes i sin fremferd i offentligheten, uttaler Schjatvet.

Ny Tid lyktes til denne første nettversjonen ikke å få UNEs kommentar til uttalelsene. Men tirsdag sendte UNEs informasjonssjef over følgende mail til Ny Tid:

– Vi konstaterer at påstandene om hva han risikerer og hvorfor nå er vesentlig endret siden saken først ble tatt opp av Ny Tid, da påstanden var at han allerede tidligere var dømt til døden ved steining i hjembyen. UNE er opptatt av hva som er sakens faktiske forhold, og søker derfor også å få den siste informasjon bekreftet. For øvrig har vi ikke ytterligere kommentarer ut over de vi ga i midten av april. Den gang uttalte vi blant annet at det ikke hadde vært noen opplysninger i saken om at Rostami hadde vært politisk aktiv i Norge, og at om så har vært tilfelle, hadde verken han selv eller noen av hans partsrepresentanter informert UNE om dette, uttaler Bjørn Lyster, UNEs informasjonssjef.

Venstre reagerer

Venstres nestleder Helge Solum Larsen reagerer sterkt på det som nå kommer fram med advokat Schjatvets uttalelser, publisert på Ny Tids nettsider 24. juni.

– Utviklingen i saken er dramatisk og jeg håper Norge nå gjør det som er mulig for å forhindre et enda verre utvikling. Det er et meget sterk signal når advokaten uttaler: «Rahim-saken er et bevis på at samtlige av de metodene norske utlendingsmyndigheter har benyttet i saken, for å vurdere hvorvidt en person har et beskyttelsesbehov eller ikke, er uegnet.» Erkjennelsen av den svært negative situasjonen i Iran, som er forverret kraftig etter at ønsket om politiske reformer ble slått ned, burde forlengst ha nådd fram til den norske regjeringen. Hvis de mener de ikke vet dette, følger ikke regjeringen med. Hvis de erkjenner at menneskerettighetssituasjonen er stadig dårligere, bærer de medansvar for det enkeltpersoner som Rahim Rostami opplever etter tvangutsendelsen fra Norge, uttaler Solum Larsen.

Venstres nestleder ber også om at tvangsutsendelsene til Iran nå stanses. Norske myndigheter skal ha tvangssendt omkring 20 asylsøkende iranere tilbake til regimet så langt i 2011.

– Tvangsutsendelser til Iran burde overhodet ikke finne sted, slik situasjonen er i landet.

Den norske regjeringen har ansvaret for en instrumentell asylpolitikk. Jeg lar meg stadig forundre over at partiene Ap, SV og Sp lar sin egen regjering holde på med dette, og at disse partiene som danner det parlamentariske grunnlaget for regjeringen, opprettholder støtte til denne linjen. Jeg har ikke tillit til regjeringens politikk på dette området. Nøkkelen til endring i retningen en mer humanitær politikk, der vi i større grad lytter til FN og andre, ligger hos regjeringspartiene selv. De bærer ansvaret, uttaler Helge Solum Larsen.

Til Ny Tids papirutgave 24. juni uttaler Venstres nestleder at «Rostami-saken bør gjenopptas».

---
DEL