Fengsel i friluft


Hvordan drifter UNHCR flyktningleirene som til sammen tilsvarer Nederland i størrelse? Hvordan klarer de å møte behovene til de rundt 1000 nye flyktningene som ankommer hver dag? Velkommen til Refugeestan.

Email: petra.schlomer@gmail.com
Publisert: 12. oktober 2017
Welcome to Refugeestan
Regissør: Anne Poiret
(Frankrike)

Ikke siden andre verdenskrig har flere mennesker vært på flukt. Ifølge FNs nettsider var det 65,6 millioner mennesker på flukt ved inngangen til 2017. 25,4 millioner av disse flyktet over en landegrense, mens 40,3 millioner er på flukt i sitt eget land. Det er i dag rundt 16 millioner flyktninger som bor på innsiden av flyktningleirer. Det er FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) som er ansvarlig for å sette opp og drifte leirene, og ifølge flyktningkonvensjonen er det kun flyktningene som krysser en landegrense som har rett til juridisk og fysisk beskyttelse.

I dokumentaren Welcome to Refugeestan (2016) utforsker regissør Anne Poiret hvordan systemet i …

Kjære leser. Du må være abonnent (69kr/mnd) for å lese flere artikler i dag. Kom evt. tilbake i morgen, eller logg inn under om du har abonnement.

Innlogging

Abonnement kr 195 kvartal