Feministisk hverdagsmotstand 


Living a Feminist Life er en gnistrende håndbok i å praktisere feminisme i en verden med nye skillelinjer.

Email: reidar.jessen@gmail.com
Publisert: 2017-09-14
Living a Feminist Life
Forfatter: Sara Ahmed
Duke University Press, USA

Sara Ahmed har i mange år vært en toneangivende queerteoretiker og en av de mest anerkjente feministene på den internasjonale scenen. I fjor sa hun opp sin professorstilling ved Goldsmiths University i London, i protest mot det hun oppfattet som en manglende vilje fra ledelsen til å bekjempe seksuell trakassering av studenter. I tre år hadde hun jobbet intenst for å sette temaet på dagsordenen – men selv om ledelsen tilsynelatende tok problemet på alvor, skjedde det ingen reelle endringer. De som prøvde å ta tak i problemet, opplevde liten støtte.

Kjøtt og blod. Ahmed har i mange år skrevet og forelest om hvordan fordeling av makt følger rase, kjønn, seksuell orientering og klassebakgrunn – og slik bereder grunnen for diskriminering. Diskrimineringen kan være tilsynelatende uskyldig, men også bli livstruende, for eksempel ved politivold. Ahmeds arbeid har tatt sikte på å analysere de underliggende mekanismene for forskjellsbehandlingen, for å sette folk i stand til å opponere. Goldsmiths-oppsigelsen var en naturlig forlengelse av dette arbeidet. Universitetet var en trygg arbeidsplass for Ahmed, men etter hvert kunne hun ikke lenger være en del av en institusjon som systematisk overså overgrep mot de mest sårbare av studentene.

Erfaringer som Ahmed har samlet seg gjennom livet som mørkhudet, lesbisk kvinne, utgjør basisen for boken, sammen med referanser til litteratur, film og teori som har vært viktig for henne. Feminister står på hverandres skuldre, mener hun, og refererer blant annet flittig til den afroamerikanske poeten og aktivisten Audre Lorde (1934–1932). Slik gjør hun Lordes dikt relevante, samtidig som hun bygger videre på poetens tankegods. Lysten til å lese ukjente, kvinnelige forfattere trigges hos leseren. Ingen hvite menn slipper til i Ahmeds bok, for å veie opp for at mannlige akademikere stort sett siterer hverandre.

Ingen hvite menn slipper til i Ahmeds bok, for å veie opp for at mannlige akademikere stort sett siterer hverandre. 

Fatalisme. Ahmed går konkret til verks for å identifisere kildene til den urettvise maktfordelingen og diskrimineringen. Hun mener feministisk teori og aktivisme må ta utgangspunkt i hverdagslige erfaringer, hvor kroppen er sentral: fornemmelsene som oppstår når ens egen kropp møter omverdenen. Også tidligere i sitt forfatterskap har Ahmed utforsket dette feltet – …

Abonnement halvår kr 450

Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)