Feministisk hverdagsmotstand 

Living a Feminist Life er en gnistrende håndbok i å praktisere feminisme i en verden med nye skillelinjer.

Living a Feminist Life

Sara Ahmed

Duke University Press

USA

Sara Ahmed har i mange år vært en toneangivende queerteoretiker og en av de mest anerkjente feministene på den internasjonale scenen. I fjor sa hun opp sin professorstilling ved Goldsmiths University i London, i protest mot det hun oppfattet som en manglende vilje fra ledelsen til å bekjempe seksuell trakassering av studenter. I tre år hadde hun jobbet intenst for å sette temaet på dagsordenen – men selv om ledelsen tilsynelatende tok problemet på alvor, skjedde det ingen reelle endringer. De som prøvde å ta tak i problemet, opplevde liten støtte.

Kjøtt og blod. Ahmed har i mange år skrevet og forelest om hvordan fordeling av makt følger rase, kjønn, seksuell orientering og klassebakgrunn – og slik bereder grunnen for diskriminering. Diskrimineringen kan være tilsynelatende uskyldig, men også bli livstruende, for eksempel ved politivold. Ahmeds arbeid har tatt sikte på å analysere de underliggende mekanismene for forskjellsbehandlingen, for å sette folk i stand til å opponere. Goldsmiths-oppsigelsen var en naturlig forlengelse av dette arbeidet. Universitetet var en trygg arbeidsplass for Ahmed, men etter hvert kunne hun ikke lenger være en del av en institusjon som systematisk overså overgrep mot de mest sårbare av studentene.

Erfaringer som Ahmed har samlet seg gjennom livet som mørkhudet, lesbisk kvinne, utgjør basisen for boken, sammen med referanser til litteratur, film og teori som har vært viktig for henne. Feminister står på hverandres skuldre, mener hun, og refererer blant annet flittig til den afroamerikanske poeten og aktivisten Audre Lorde (1934–1932). Slik gjør hun Lordes dikt relevante, samtidig som hun bygger videre på poetens tankegods. Lysten til å lese ukjente, kvinnelige forfattere trigges hos leseren. Ingen hvite menn slipper til i Ahmeds bok, for å veie opp for at mannlige akademikere stort sett siterer hverandre.

Ingen hvite menn slipper til i Ahmeds bok, for å veie opp for at mannlige akademikere stort sett siterer hverandre. 

Fatalisme. Ahmed går konkret til verks for å identifisere kildene til den urettvise maktfordelingen og diskrimineringen. Hun mener feministisk teori og aktivisme må ta utgangspunkt i hverdagslige erfaringer, hvor kroppen er sentral: fornemmelsene som oppstår når ens egen kropp møter omverdenen. Også tidligere i sitt forfatterskap har Ahmed utforsket dette feltet – hvordan kroppslige erfaringer påvirker vår væren i verden. Ulike kropper blir møtt ulikt, avhengig av om man er lys eller mørk, feminin eller maskulin. Ubehaget folk kjenner på, enten det handler om blikk, kommentarer eller opplevelser av at man ikke er slik man «bør», er kilder til kunnskap om diskriminering og undertrykking, mener hun. Feminismen må være et verktøy til å ta på alvor dette ubehaget, som begrenser oss og innskrenker vårt handlingsrom.

Du har nå lest 3 gratis artikler denne måned. Er du abonnement, logg inn i
toppmenyen eller tegn online abonnement (69kr) for å lese videre.

DEL

Legg igjen et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.