Feminister bryter Amnesty-samarbeid

Feminister i Hordaland SV bryter med Amnesty Internationals kampanje Stopp volden mot kvinner, fordi Liv Jessen fikk pris for sitt arbeid blant prostituerte.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 06.10.2004

For en måned siden ga Amnesty International Norge historiens første Amnestypris til daglig leder av Pro Sentret i Oslo, Liv Jessen.

Men prisen til Jessen for hennes “utrettelige arbeid for de prostituertes rettigheter i over 20 år” har fungert som en rød klut foran øynene på feminister på venstresiden.

Ja, reaksjonene har vært så sterke i enkelte kretser at mange kvinneaktivister – inkludert SV-ere – har brutt samarbeidet med Amnestys kampanje Stopp volden mot kvinner.

– Liv Jessen mener at det går et skille mellom tvungen og frivillig prostitusjon, og er mot kriminalisering av horekunder. Ved å gi henne prisen har Amnesty gjort seg til mikrofonstativ for disse synspunktene. Vi kan ikke samarbeide med dem igjen før de klart sier at all prostitusjon er vold mot kvinner, sier Mariann Fossum i Hordaland SV.

– Dette er dørgende trist. Amnesty har jo gitt prisen til Liv Jessen fordi hun har satt våre menneskerettigheter på dagsorden. Mener ikke Hordaland SV at vi er mennesker, eller er det det at vi ikke har noen rettigheter, spør prostituerte “Gitte”, som selv er medlem i SV og aktiv i Nettverket mot kriminalisering av sexkjøp.

Invitasjon til samarbeid

Det var på selve kvinnedagen 8. mars i år at Amnesty startet kampanjen Stopp volden mot kvinner.

– Stopp volden mot kvinner er en verdensomspennende Amnesty kampanje, med bakgrunn i at organisasjonen de siste årene i stadig større grad har erkjent at vold mot kvinner utgjør et omfattende brudd på menneskerettighetene. Og særlig utsatt for vold er marginaliserte grupper som de prostituerte, forteller kampanjeansvarlig i Amnesty International Norge, Patricia Kaatee.

Som en naturlig del av kampanjen inviterte Amnesty kvinnebevegelsen til et samarbeid i arbeidet for å stoppe volden mot kvinner.

– Omfanget av vold mot kvinner er så stort at vi trenger allianser for å kunne sikre kvinnenes menneskerettigheter, understreker Kaatee.

Og rundt om kring i Norge ble invitasjonen til samarbeid godt tatt imot av forskjellige kvinneorganisasjoner og feminister. Så også i Hordaland, hvor alt fra Kvinnegruppa Ottar og Kvinnefronten til feminister i RV og SV ble med i et regionalt samarbeid med Amnesty.

– Prostitusjon er vold

Alt var altså vel og bra til Amnesty 4. september i år valgte å dele ut sin første menneskerettighetspris til Liv Jessen.

Og spesielt var reaksjonen sterk blant feminister i Hordaland. I et brev til Amnestys distriktskoordinator i Bergen skriver eksempelvis kvinnepolitisk leder i Hordaland SV, Ellen Hagen, at “skuffelsen var enorm” da det ble kjent at Jessen hadde fått prisen.

I brevet skriver Hagen at “en samlet kvinnebevegelse er svær opprørt” over at Pro Sentret ikke bekjemper prostitusjon, slik deres mandat er. Her viser hun blant annet til at Jessen har markert seg sterkt for å innføre et skille mellom tvungen og frivillig prostitusjon, samt at hun gir sexkjøpere legitimitet ved å argumentere mot kriminalisering av horekunder.

Hagens partifelle Mariann Fossum, som jobber på krisesenteret i Bergen, er også klar i sin fordømmelse av Amnestys pris til Liv Jessen.

– Vi følger bare tidligere vedtak i Hordaland SV. Vi mener at prostitusjon er vold mot kvinner og at horekunder bør kriminaliseres, sier Fossum, som forteller at krisesenteret i Bergen allerede har vedtatt å trekke seg fra samarbeidet med Amnesty om kampanjen Stopp volden mot kvinner.

– Amnesty er ikke politisk

Resultatet av protestene mot Amnestys prisutdeling i Hordaland var et leserinnlegg i Bergens Tidende i forrige uke, undertegnet av en rekke feminister. Her skriver kvinnene at de trekker seg fra samarbeidet med Amnesty lokalt i forhold til den pågående kampanjen Stopp volden mot kvinner. I Oslo følger Sosialistisk Ungdom sentralt opp med en egen fordømmelse av prisutdelingen til Liv Jessen.

Amnesty stiller seg uforstående til de sterke reaksjonene.

– Amnesty ga menneskerettighetsprisen til Liv Jessen fordi hun i mer enn 20 år har satt de prostituertes rettigheter på dagsorden. Amnesty er ikke en politisk organisasjon. Vi tar ikke stilling for eller mot kriminalisering av horekunder, eller om prostitusjon per definisjon er vold mot kvinner. I stedet jobber vi for å forsvare enkeltindividets grunnleggende menneskerettigheter, enten det er snakk om terrormistenkte, dødsdømte eller marginaliserte grupper som prostituerte. Og når det gjelder de prostituerte, så tar vi utgangspunkt i at de er særlig utsatt for vold, at de opplever forakt og ikke tas på alvor. Derfor støtter vi også organisasjoner som støtter de prostituerte, sier Patricia Kaatee.

Kampanjelederen for Stopp volden mot kvinner kan godt forstå at noen mener at det er en svakhet at Amnesty ikke er en politisk organisasjon.

– Men det å fokusere på menneskerettigheter i enhver sammenheng gir oss den nødvendige legitimitet og gjennomslagskraft, mener hun.

– Mikrofonstativ for Jessen

Mariann Fossum i Hordaland SV blir mildt sagt opprørt over Amnestys argumentasjon.

– Hvis Amnesty mener at de ikke driver politikk, må de se etter i ordboken hva som er definisjonen på politikk. De kan si så mye de vil at de ikke driver politikk. Men ved å gi Liv Jessen prisen har Amnesty gjort seg til mikrofonstativ for hennes synspunkter, sier Fossum, som har flere eksempler på det hun mener er Amnestys stillingstagende:

– På Amnestys hjemmesider har de selv lagt ut en artikkel med bilder hvor Amnestys leder Petter Eide og kampanjelederen Patricia Kaatee mottar blomster fra “Gitte” og et par andre prostituerte som takk for at Amnesty ga menneskerettighetsprisen til Jessen. Dette er prostituerte som er aktive motstandere mot kriminalisering av horekunder. Dermed gjør Amnesty seg til mikrofonstativ for deres meninger, sier Fossum, som opplever Amnestys som “snørrarrogante” i forhold til hennes og andre feministers kritikk av prisutdelingen.

– Egentlig handler ikke dette om Liv Jessen; dette handler om prostitusjon. Hvis vi skal ha et menneskerettighetsperspektiv, må Amnesty kunne si hva de mener om prostitusjon. Og hvis de ikke mener at prostitusjon er vold mot kvinner, ja da kan vi i hvert fall ikke samarbeide med dem igjen, konkluderer Fossum i Hordaland SV.

– Mangel på generøsitet

Medlem i kvinnepolitisk utvalg i Hordaland SV og påtroppende leder for Likestillingsutvalget i Bergen kommune, Kristine Røa, er en av dem som har underskrevet det omtalte innlegget i Bergens Tidende. Til Ny Tid forteller hun at det foreløpig er enkeltpersoner, og ikke fylkespartiet, som har bestemt seg for å bryte med Amnesty.

– Men det er vanskelig for SV å fortsette samarbeidet når Amnesty tar stilling i saken. Jeg vet at Amnesty sier at de har gitt prisen til Jessen på grunn av hennes operative arbeid blant prostituerte. Men det går ikke an å skille mellom dette og Jessens politiske standpunkt, mener Røa.

Patricia Kaatee i Amnesty blir provosert og trist når hun hører SV-kvinnenes synspunkter.

– Jeg synes dette vitner om mangel på sjenerøsitet i Hordaland SV. Er de som er skeptiske til Amnestys pris til Liv Jessen bare opptatt av strukturer og prinsipper, eller også av hvordan de prostituerte kvinnene skal beskyttes mot overgrep og vold, spør Kaatee.

– Dørgende trist

For hennes del handler det om at det må være mulig å samarbeide selv om man ikke er enige om alt.

– Selv om vi ikke tar standpunkt til Irak-krigen, samarbeider vi med andre om menneskerettighetene i Irak. Vi er ikke enig med alt for eksempel RV eller Høyre står for, med samarbeider likevel med dem på noen områder. Og når det gjelder prostitusjon så har Amnesty og SV så mange felles målsettinger når det gjelder å forebygge og stanse vold mot kvinner at det er underlig hvis Hordaland SV ikke kan samarbeide med oss om kampanjen Stopp volden mot kvinner, synes Kaatee.

For prostituerte “Gitte” er det bare trist at et sosialistisk parti, et parti hun selv er medlem av, protesterer mot at et menneske som har brydd seg om de prostituerte i flere tiår får en utmerkelse.

– Det føles som om Hordaland SV er blindet av prinsipper. Dette er bare dørgende trist, sier “Gitte”.

Kommentarer