Feminisme i praksis

Norske feminister hindrer omskjæring i Oslo.

OSLO 20021104:Somalisk kvinneforening lanserte en dokumentarfilm om omskjæring med tittelen "Nå snakker vi sammen". Filmen er ment som et verktøy i arbeidet for å forlate tradisjonen med omskjæring av jenter. Før premieren var det taler og sang av somaliske kvinner. Foto: Terje Bendiksby / SCANPIX
Ny Tid
[9. mars2007] Kvinnedagen har som vanlig blitt brukt til festtaler om alt vi ønsker skal skje, og som anledning til å legge fram politiske tiltak om hvordan vi skal gjøre det. 8. mars la utviklingsminister Erik Solheim og Utenriksdepartementet fram en ny handlingsplan for kvinner og likestilling i utviklingsland. Den legger opp til at «Norge skal si fra der andre tier». Handlingsplanen går lenger enn Norge har gjort tidligere, og slår fast at norsk bistandspolitikk skal handle mer om såkalt kontroversielle emner som abort og homofiles rettigheter.

I innledningen til rapporten skriver Solheim at «Norsk politikk for å integrere kvinners rettigheter og likestilling i utviklingssamarbeidet har vært preget av mye god vilje, men innsatsen har ikke vært systematisk nok.» Det har han rett i. Veien til helvetet er som kjent brolagt med gode intensjoner. Ministeren har også rett når han ser at det må knyttes penger til kravene. Vi imøteser de gode intensjonene og lover å følge dem tett for å se hvorvidt de blir fulgt opp i praksis. Norges utøvelse av sin rolle i verden er et sentralt virkemiddel for å spre likestilling som ideal og praksis.

Det samme er verdens rolle i Norge, konkretisert ved minoritetenes rolle i Norge. Norske feminister har i anledning kvinnedagen fått bøtter av kritikk for å være innadvendte og navlebeskuende, for å være for opptatt av sitt eget underliv og ikke se lengre enn sin egen nesetipp. Vi mener det er fornuftig og rettferdiggjort å være opptatt av sin egen kropp når overfallsvoldtektene rammer jenter over hele landet og en av fem kvinner utsettes for vold. Men vi mener også at de samme kritikerne bør se det viktige arbeidet som gjøres blant norske feminister på de problemstillingene de visstnok heller burde være opptatt av.

Et godt sted å begynne å se, er på Somalisk kvinneforening. De har fått med seg Islamsk Råd Norge, imamene skal misjonere mot omskjæring av kvinner. Gjennom en årrekke har disse kvinnene jobbet gjennom dialog og folkeopplysning, for å forklare at omskjæring ikke har noe med religion å gjøre. Leder for Islamsk Råd sier at det tvert imot er synd å skade seg selv eller andres kropp.

Kvinneforeningens samtaler med minoritetskvinner har i samarbeid med Primærmedisinsk Verksted gjennom år reddet mange barn fra omskjæring, og mange mødre som har endret oppfatning, er i dag frivillige samtalepartnere for andre. Dialog tar tid, og er ikke like lett å selge som et «modig oppgjør med islam». Men det fungerer bedre, når det ikke nødvendigvis er islam som er problemet.

Kommentarer
DEL