– Feminisme gjelder alle

– Det skal også være plass til mørke transseksuelle innvandrere feminismedebatten. Den skal ikke forbeholdes den hvite heteroseksuelle middelklassen, sier Monika Amante.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Likestillingssenteret inviterte til jubileumsseminar 20. april der senteret blant annet lurte på om unionsoppløsningen med Sverige i 1905 kanskje var uheldig for kjønnslikestillingen. To av innlederne, Monika Amante fra Sverige og Hege Skjeie fra Norge, belyste dette med utgangspunkt i feminisme og politikk.

Monika Amante, som er født på Filippinene har tatt seg fri fra studiene og jobber som postbud ved siden av å være aktiv feminist og forkjemper for blant annet homo- og transseksuelle innvandreres rettigheter i Sverige. Hun er en av de femten kvinnene som sitter i styret for Feministisk Initiativ.

Noe må skje

– Vi har kommet til et punkt der noe mer må skje. Vi har fem av syv partier i Riksdagen som hevder at de er feministiske. Til tross for dette blir feminisme sjelden til annet enn ord. Det bare fine taler – ingenting skjer, sier Monika Amante, og legger til at det som trengs i dag er en helt ny måte å finne løsningene på.

De svenske feministene har fokusert på områder som at kvinner får dårligere betalt på arbeidsmarkedet; det forskes mer på menn og menns problemer og i Sverige må kvinnemottakene selv skaffe de nødvendige ressursene for å kunne ta imot kvinner som trenger hjelp.

– Kvinnens muligheter for å bli hørt er fremdeles dårlig, trass i at vi liker å kalle oss verdens mest likestilte samfunn. Det er en veldig ujevn maktfordeling i vårt samfunn.

Maktkamp

Monika Amante sier at dette handler om makt og maktfordeling. Hun understreker at når den ene parten har makt og ikke vil dele den, da må det oppstå en konflikt.

– Vi har ingen ferdige løsninger på utfordringene. Vi kommer ikke med de lovnadene som de politiske partiene gjør. Vi åpner dørene for alle meninger, og responsen er at folk føler at aldri tidligere har politikken vært nærmere enn etter at vi satt i gang med initiativet, sier Monika Amante.

– Kvinner er veldig ulike, og det skal Feministisk Initiativ reflektere. Vi kommer fra ulike klasser, ulike politiske partier, har ulik hudfarge, ulik kultur og ulik seksualitet. Men det vi har felles er at vi i dagens samfunn blir plassert under menn i hierarkiet. Og det er maktstrukturene vi vil angripe fra en femistisk vinkel, sier Amante.

– Jeg valgte å bli med i Feministisk Initiativ for å vise at feminisme ikke kun er noe for den hvite europeiske heteroseksuelle middelklasse kvinnen. Feminisme gjelder også sånne svartskaller som meg, og alle innvandrere som har en annen seksualitet en den heteroseksuelle, sier Monika Amante.

Skjer ikke i Norge

Professor Hege Skjeie mener at selv om det historiske bakteppe er det samme for kvinnenes kamp for likestilling i Sverige og Norge, så er det likevel lite sannsynlig at vi får et kvinneparti i Norge.

– Det vil ikke komme en norsk utgave av Feministisk Initiativ. Til tross for at vi har en veldig sammenlignbar historisk utvikling, ikke bare i Norge og Sverige, men i hele Norden, så kan jeg ikke se for meg at norske kvinner reiser seg opp og starter den debatten Feministisk Initiativ har fått til i Sverige, mener Hege Skjeie.

Hun begrunner dette med at det er lenge siden vi har sett noen som har dratt opp en feminisme debatt i norsk politikk.

– Vi har ikke debatter mellom Siv Jensen og Kristin Halvorsen om de feministiske verdiene i de partiene de representerer. Det blir i stedet diskusjoner om helt andre områder.

Hege Skjeie etterlyser en gnist i den norske debatten som tar om viktige tema som likestilling, kvinners rettigheter, rasediskriminering og så videre.

– Den norske regjeringen vil sette FNs menneskerettighetskonvensjonen øverst, mens de sier at der er mer naturlig at kvinnekonvensjonen hører hjemme i likestillingsloven. Jeg skulle ønsket at vi fikk en debatt om disse konvensjonene og deres plassering i norske lover, sier Hege Skjeie.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here