Fem grunner til å svekke oljesektoren

Staten og Statoil jobber sammen med å ødelegge viktige strukturer i samfunnet.

Oslo 20141021. Olje- og energiminister Tord Lien taler under landsmøtet til Industri energi på Folkethus tirsdag morgen. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 19.11.2014

1. Den svekker folkestyret

Oljesektoren har siden 70-tallet bygget seg opp til å bli en stat i den norske staten. Den har gjort oss til verdens rikeste land, men på folkestyrets bekostning. Oljesektoren synes politisk ukontrollerbar. Statens oljepolitikk er forbløffende lik Statoils oljepolitikk. Sånn sett har vi nå to energiministre, Tord Lien og Statoils sjef, inntil nylig Helge Lund. Det har vært vanskelig å skille den enes politiske manus fra den andres.

Kritikerne av den hegemoniske oljesektoren gis ikke bedre betingelser ved at de tre store, Erna Solberg, Siv Jensen og Jonas Gahr Støre også står last og brast med oljeindustrien. Etter litt høytenkning på AUFs sommerleir i juli satte Støre i august skapet trygt på plass: «Ap vil videreføre 40 års politikk ved å legge til rette for et stabilt og høyt aktivitetsnivå på sokkelen» (kronikk i Aftenposten).

Oljejournalistikken (kan den kalles journalistikk?) i den mektigste delen av pressen er vanskelig å skille fra Statoils informasjonsbulletiner. I forrige uke, rett etter ekstremflommen på Vestlandet og FNs klimapanels nye uhyre alvorlige rapport, slår Norges største avis, Aftenposten, opp nyheten om størrelsen på Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. Oppslaget er klimafritt og langt på vei en gjengivelse av Statoils pressemelding med lange sitater og en faktaboks med Statoil som kilde. Bildeteksten, ingressen og brødteksten prenter inn i leseren at «Elefantfunnet» gir enorme verdier til eierne, samfunnet og industrien. Budskapet er at dette er det umulig å si nei, takk til.

2. Den truer landets sikkerhet

Norge er et lite land, men vi bidrar stort til den globale oppvarmingen. Vi eksporterer for eksempel dobbelt så mye CO2 per innbygger som Saudi-Arabia. (Kilde Senter for klimaforskning, CICERO). Dagens vekst i utslipp vil føre til katastrofale klimaendringer. Selv om Norge kanskje ikke vil bli rammet hardest, melder norske meteorologer nå om uhyggelig ekstremvær både sommer og vinter også her i landet, og det allerede når dagens småbarn er midt i livet (2050). Vårt land er selvfølgelig heller ikke uavhengig av at store deler av verden rammes langt hardere.

«Global oppvarming, stigende havnivå, flere naturkatastrofer, rask issmelting i Arktis og mat- og vannmangel i utviklingsland utgjør en trussel for USA, sier Pentagon i en fersk rapport. Hva sier det norske forsvarsdepartementet?

3. Den gjør landets økonomi ufri

Norge har gjort seg avhengig av petroleumsinntektene. Avhengighet er ingen styrke. Vi er avhengige av at etterspørselen opprettholdes, avhengig av økonomisk vekst i andre land – og at de samme landene ikke gjør seg uavhengig av fossil energi. Vi er avhengige av at andre land slipper ut CO2 i mange tiår framover. Johan Sverdrup-feltet skal pumpe opp olje til 2070. Erna Solberg må lobbe i Brussel for å unngå at EU gjør seg uavhengig av norsk gass. I fjor skrev Det internasjonale pengefondet (IMF): «Hvis norsk økonomi fortsetter å være avhengig av olje- og gassaktivitet, kan økonomien komme til å mangle evne til å sørge for sysselsetting og inntekter i tilfelle det snur nedover (….)».

4. Den tømmer kapitalen

Dagens frenetiske utvinning av olje og gass bruker på få tiår opp en kapital, et ressurslager som Norge og verden, med varsom og langsom bruk, kunne ha nytte av i mange generasjoner framover. Sånn sett er oljen en utgiftspost, ingen verdiskaping. Vi blir fattigere.

5. Den står i veien for omstilling

Olje- og gassektoren er så dominerende i Norge at den står i veien for en omstilling. Den står i veien for å skape næringer og arbeidsplasser tilpasset en grønn verden, en verden som må klare seg uten fossil energi. Oljesektoren suger til seg fagfolk. Statoil er klart den mest ettertraktete arbeidsplassen for økonomi- og teknologistudenter. Norsk konkurranseevne svekkes i miljøvennlige bransjer. På arbeidstakersiden sinker LO-forbundet Industri Energi omstillingen til en ny type industri.

En oppfordring: En omstilling av Norge er krevende, men nødvendig. Derfor går NTL, Fagforbundet, LO i Oslo, Kirken og en rekke andre organisasjoner, blant dem Framtiden i våre hender, sammen i en kampanje med slagordet «Vi vil bremse norsk oljeutvinning ved å kreve 100 000 klimajobber nå!». I mars neste år skal hundre tusen underskrifter for hundre tusen klimajobber overrekkes regjeringen og Stortinget. Jeg ber deg som leser dette om å være med. Gå inn på http://broentilframtiden.com/ – og skriv under!

Dette er et bidrag til «Idealisten»-spalten i ukemagasinet Ny Tid, på trykk 14.11.2014.
I spalten kommer ulike idealistiske organisasjoner er til orde.
De som deltar: ATTAC Norge, Natur og Ungdom, Agenda X, Transparency International Norge, Skeiv Ungdom, Changemaker, Én verden, Framtiden i våre hender, Bellona, Fellesrådet for Afrika, Naturvernforbundet, Leger Uten Grenser, NOAH- for dyrs rettigheter, press- redd barna ungdom og WWF.Kommentarer