FEM fengsler


Det er på tide at det internasjonale samfunnet stiller opp for å redde Israel – vekk fra sitt eget mentale fengsel.

Ansvarlig redaktør i Ny Tid
Email: truls@nytid.no
Publisert: 2015-03-31

«Når du vil måle hvor sivilisert et land er, besøker du dets fengsler,» sier fangevokter Are Høidal til Jessica Benko. Denne amerikanske journalisten er på besøk i Halden fengsel for The New York Times. I artikkelen, som sto på trykk i helgen, sammenlikner Benko vårt fengselssystem med det amerikanske. Det nye Halden fengsel beskrives som omgitt av blåbærenger i et fredfullt miljø, uten piggtrådruller eller fengselstårn. Halden har rykte på seg for å være det mest humane av høyrisikofengslene i verden. Benko forteller at det norske velferdssamfunnet – med utdanning, helse og pensjon til alle – bruker 750 000 kroner årlig på hver innsatt. Hennes hjemland bruker bare tredjeparten. Hadde ikke USA hatt ti ganger så mange innsatte som oss i forhold til folketallet (700 per 100 000), kunne de brukt den samme trekvart millionen på hver og samtidig spart 360 milliarder kroner i året. Benko lar seg fascinere av at vi nordmenn satser på rehabilitering, utdanning, jobbtrening og terapi, og at vi siden 2007 startet med programmer for reintegrering i samfunnet etter soning. Likevel har Norge og USA samme tilbakefallsprosent: Hver fjerde innsatt havner i fengsel igjen i løpet av tre år. Men de fleste ønsker altså ikke å bli gjengangere bak murene. En annen sammenlikning: Israelske fengsler holder rundt 6500 palestinerne innesperret, hvorav tiendeparten i såkalt administrativ forvaring (se sak side 1). Man havner i fengsel uten dom; hvilket såkalt lovbrudd du har begått, er det ingen som forteller deg om. Det er nok at du har protestert mot den ulovlige okkupasjonen av landet ditt. Til forskjell fra idyllen med blåbærenger rundt drapsmenn i Halden, utsettes palestinerne for det FN definerer som tortur: Menn, kvinner og barn utsettes for brutal fysisk vold, arrestasjoner midt på natten, isolasjon, underernæring, trusler mot familie og seksuell mishandling. De israelske fengslelscellene er overfylte, dårlig ventilert og mangler sollys, og fangene får ikke den medisinske behandlingen de trenger, med den følge at hundrevis av dem dør under eller etter fengselsoppholdet. Palestinere tvangsoverføres også til fengsler i ikke-okkuperte områder i Israel, noe som hindrer deres innestengte familier på Vestbredden eller Gaza i å besøke dem. Og her er vi ved en tredje type fengsel: Gaza og til dels Vestbredden er vel de største fengslene som finnes. Her er deler av en befolkning sperret inne, uten mulighet til å komme seg ut. …


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Abonnement halvår kr 450

Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)