Kommentar: Fellesskapsbølgen

Med ti-årsmarkering for 9/11 og minnemarkering for 22/7 bak oss, er det ett spørsmål som stadig dukker opp: Hva om terrorangrepene i Norge hadde vært gjennomført av en muslim?

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Dette er et bidrag til «Engasjert ytring»-spalten i ukemagasinet Ny Tid, på trykk 23.09.2011. I spalten kommer ulike idealistiske organisasjoner er til orde. De som deltar er: ATTAC Norge, Natur og Ungdom, Agenda X, Skeiv Ungdom, Changemaker, Én verden, Framtiden i våre hender, Bellona, Fellesrådet for Afrika, Naturvernforbundet, Leger Uten Grenser og NOAH – for dyrs rettigheter.

Delta i debatten på ukemagasinets Ny Tid debattsider – send din reaksjon på denne teksten til debatt@nytid.no. Helst før kl. 14 tirsdager for å komme på trykk i samme ukes utgave, fredag.

Media. 22. juli 2011 gikk det en bombe av i Oslo sentrum. Ikke lang tid etter ble terrorangrep mot AUF på Utøya gjennomført. Etter det første angrepet, som ble omtalt som bombeangrep på regjeringskvartalet, ble det spekulert mye i media.

På NRKs direktesending ble eksperter spurt om motivet bak et slikt angrep i Norge, og hvor vidt Al-Qaida var innblandet. Muslimer ble forhåndsdømt, anklaget og sett på som aktuelle gjerningsmenn.

Etter 11. september-angrepene har media skapt et bilde av muslimer som terrorister. Statistikken viser at de fleste terrorangrepene i Europa ikke er utført av muslimer, som står for en liten brøkdel av angrepene. Dette viser oss hvor stor påvirkning media har i våre liv.

Som Hitlers motto «Når en løgn blir gjentatt av mange nok folk, mange nok ganger, så blir det sannheten til slutt». Det kan være grunnen til at ekspertenes første mistanke var Al-Qaida, eller til og med Mullah Krekar. Oslo-borgere med muslimsk bakgrunn hadde samme mistanke, og ba en stille bønn om at det ikke måtte være en muslim.

Før det ble kjent at den etnisk norske terroristen, 32 år gammel, høyreradikal og tidligere medlem av FpU, sto bak terrorangrepene, ble flere muslimer et mål for hevnaksjoner. Nordmenn med minoritetsbakgrunn fikk slengt kommentarer etter seg, som «kom deg ut av landet vårt», «terroristjævler» og lignende, mens andre ble trakassert og enkelte utsatt for vold.

Vi kan finne en del artikler der det blir forklart i detalj hva som hendte i timene før gjerningsmannen ble identifisert, flere nordmenn med minoritetsbakgrunn har fortalt om hendelsene de måtte gå gjennom før Norge sto sammen.

Fra mistanke til virkelighet

Disse hendelsene har ført til at spørsmål har dukket opp i senere tid. En av de som stiller spørsmål er Wasim Zahid, som har uttalt seg slik i Aftenpostens blogg: «Hvis reaksjonene våre var så sterke bare på mistanke, hvordan hadde det da vært om han som sprengte en bombe i hjertet av Oslo og drepte uskyldige barn på Utøya faktisk hadde vært en muslim?»

Andre stiller spørsmål til landets politikere. «Ville norske politikere håndtert situasjonen slik den har blitt håndtert, hvis det hadde vært en muslim som stod bak terrorangrepene? Ville den norske befolkningen gått i rosetog, støttet sine naboer og delt trøsten sin om det hadde vært en såkalt muslim som utførte terroren, ville reaksjonen vært den samme?» Dette er noe mange muslimer har tenkt over.

Terrorangrepet 22. juli viser oss at terror ikke tilhører en spesifikk religion, rase eller kultur. 32-åringen forteller med sitt 1500 siders manifest klart og tydelig sitt mål med å angripe det flerkulturelle samfunnet vårt.

Istedenfor splittelsen han ønsket, beviste vi samhold er styrke. Så kan vi lure på hvor lenge denne fellesskapsbølgen vil vare, ettersom debatten om hvem som egentlig har skylden for terrorangrepene fortsatt pågår.

(Dette er et utdrag fra Ny Tids ukemagasin 23.09.2011. Les hele ved å kjøpe Ny Tid i avisforhandlere over hele landet, eller ved å abonnere på Ny Tid – klikk her. Abonnenter får tidligere utgaver tilsendt gratis som PDF.)

---
DEL