Felles kunnskap

En knapp uke etter at utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet sa nei til de to anbudene på en nasjonal kunnskapsbase, kommer meldingen om at Store Norske Leksikon legges ned. Dermed står Norge i fare for å bli en fattigere kulturnasjon, med mindre tilskuddet fra Fritt Ord-stiftelsen strekker til. Det er direkte pinlig at ansvaret for […]

En knapp uke etter at utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet sa nei til de to anbudene på en nasjonal kunnskapsbase, kommer meldingen om at Store Norske Leksikon legges ned. Dermed står Norge i fare for å bli en fattigere kulturnasjon, med mindre tilskuddet fra Fritt Ord-stiftelsen strekker til. Det er direkte pinlig at ansvaret for en nasjonal kunnskapsbase overlates til en privat stiftelse.

Statsråden har anført som begrunnelse at kostnadsrammene ved de to anbudene var for høye, og at det var usikkert hva Staten ville sitte igjen med når prøveperioden var over. Vi kan ha forståelse for at departementet ikke uten videre vil la seg presse til store utbetalinger – hvis de mener at anbyderne legger for store kostnadsrammer. Løsningen måtte i så fall være å gå inn i en dialog med forlagene om hvor mye det er riktig at Staten betaler.

Langt verre er det hvis departementet er enig med forlagene om hva det koster å drive en kunnskapsbase, men nekter å legge pengene på bordet. Alt tyder på at det i dag ikke finnes kommersielt grunnlag for leksika-produksjon, verken på papir eller nett. Da må Clemet innse at et leksikon – det må landet ha.

Pengene Staten måtte lagt på bordet, mellom 55 og 66 millioner kroner er ikke mye – særlig med tanke på at det ville sikret skoler og biblioteker full tilgang, og dermed spart kommunene for store utgifter. Prislappen for å bygge opp en ny kunnskapsbase vil bli langt høyere.

Vi setter vår lit til at flertallet av partiene på Stortinget nå tar tak i saken, som lovet. Men for “kulturpartiet” og “kunnskapspartiet” Høyre må det være pinlig at det er Frp som kan bli kunnskapens redningsmenn.

Kommentarer