Feilet moralforståelse

Et nøytralt blikk på det internasjonale lovverk avslører et janusansikt: De svake straffes og de sterke går fri.

Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 17.11.2011

Send din reaksjon til debatt@nytid.no

Nawal El-Saadawi (79) er lege, forfatter og feminist. Hun har gjennom 50 år vært en av Egypts ledende intellektuelle. El-Saadawi har sittet fengslet for sine ytringer. Hun har skrevet eksklusivt for Ny Tid siden juni 2009. 14. november ble hun tildelt UiOs menneskerettighetspris 2011.

Hver fredag skriver noen av verdens ledende ytringsfrihetsforkjempere eksklusivt for ukemagasinet Ny Tid. Våre Uten grenser-spaltister: Parvin Ardalan (Iran), Irshad Manji (Canada), Nawal El-Saadawi (Egypt), Elena Milashina (Russland), Orzala Nemat (Afghanistan), Martha Roque (Cuba), Blessing Musariri (Zimbabwe), Tsering Woeser (Tibet), Malahat Nasibova (Aserbajdsjan) og Nyein San (Burma).

Kairo, Egypt. Hvis du har gitt deg selv rett til å ha atomvåpen, har du dermed også rett til å nekte meg det samme?

Denne typen prinsipp om moral og rettferdighet mangler i den amerikansk-israelske tankegangen. Disse to landene hindrer Iran i å skaffe seg den samme typen atomkraft som de selv er i besittelse av. Alle land i verden har rett til å gjøre sine egne vitenskapelige framskritt og utvikle atomkraft, i krig eller fred – spesielt siden den verden vi lever i på mange måter er en jungel, hvor den som har den kraftigste militærmakten får ta avgjørelsene.

Hvorfor er verden stille om kjernefysiske stridshoder som USA og Israel har i hundretall, mens man begynner å rope om at Iran kanskje er i ferd med å utvikle ett stridshode? Er ikke dette bevis på en korrupt verden?

Holder du fast ved ærlighet og tillit fordi du frykter loven, eller islam, eller internasjonale lover? Eller fordi samvittigheten din skriker i smerte hver gang du lyver eller hykler, og du føler deg komplett når du er ærlig og rettferdig? Hva er det høyeste moralske nivå? Å la være å lyve og undertrykke andre av frykt for straff, eller av kjærlighet for rettferdighet?

Moralfilosofien til Rabia al-Adawiyya (717-801, kvinnelig muslimsk sufi-filosof fra Basra og Bagdad, red. anm.) er høyere utviklet enn pragmatismen som den patriarkalske kapitalistiske sivilisasjonen er bygd på. Rabia vendte seg modig til sin gud og sa: «Jeg har ingen frykt for ilden din, og intet håp om ditt paradis. Jeg har kun kjærlighet for sannhet og rettferd.»

Denne moralfilosofien er bygget på fornuft og samvittighet, og er hevet over brutaliteten i dyriske instinkter.

Hyener i jungelen

Menneskelig utdannelse og oppdragelse kan være etisk sett høyere stilt enn dyrenes atferd. Likevel kan både hunder og elefanter vise større omsorg og hengivenhet enn enkelte mennesker.

Noen forskere har feilet fullstendig i moralforståelsen sin (for eksempel Sigmund Freud, den moderne psykologiens far), fordi de har vokst opp i et patriarkalsk kapitalistisk samfunn. Forståelsen blir styrt av makt, og ikke av rettferdighet eller moral.

Mange forestiller seg at internasjonale lover er rettferdige, at FN og sikkerhetsrådet og den internasjonale menneskerettighetsdomstolen følger en rettferdig lov. Men nøytrale studier av disse internasjonale organisasjonene avslører et janusansikt, et splittet system hvor de svake straffes og de sterke går fri.

Hva har skjedd med den palestinske befolkningen etter seks tiår under okkupasjon? Hva har skjedd med det irakiske folket under den amerikanske okkupasjonen, og hva skjer med Libyas befolkning i dag, mens landet er invadert av NATO?

Historien bekrefter dette: Den Nordatlantiske alliansen vil ha sin del av Libyas oljeressurser på samme måte som de sloss om oljen i Irak, som hyener på jakt etter bytte i jungelen. De slår seg på brystet og skryter av internasjonale lover og rettigheter, samtidig som de gnager kjøttet av offerets bein, og mumler om sivilisasjon, demokrati, frie valg og frie markeder. Frihet til å undertrykke hjelpeløse, fattige og kvinner.

Hillary Clinton, Angela Merkel og Michelle Obama i spissen tenker ikke annerledes enn mennene sine. Tankene deres er dekket av et slør, som ikke på noen måte er mindre mørkleggende enn det islamske ansiktssløret.

Menneskelig samvittighet

Er en sivilisert stat en stat som følger loven? Hvis en kapitalistisk, patriarkalsk lov skiller mellom mennesker på grunnlag av klasse, kjønn og religion, er dét sivilisasjon?

Folkeopprør springer fram i både Øst og Vest. Er det fordi styresmaktene i verden ikke har laget plass til menneskene i samfunnet, og dette ikke kan fortsette?

Hvis amerikanske lover tillater oljekriger i andre land, kan den amerikanske soldaten gi slipp på sin identitet og nekte å adlyde ordre, og heller tjenestegjøre for den menneskelige samvittighet? Noen av soldatene i Irak prøvde seg på dette. De ble framstilt for militærdomstolen og tiltalt for forræderi.

Loven er et produkt av politisk og økonomisk tautrekking mellom de sterke partiene i regjeringen og opposisjonen. Loven er resultatet av en brytekamp der premien er regjeringsmakt over verden, stat eller stamme.

Dermed faller lovens urettferdigheter på de små landenes skuldre, og på sårbare deler av samfunnet, som barn, kvinner og uorganiserte arbeidere. Sterke fagforeninger kan på sin side kreve sine rettigheter og oppnå lovendringer som kan gi mer rettferdighet.

I et historisk perspektiv oppstår folkeopprør når det er behov for å endre på urettferdige lover. De undertrykte, kvinner, arbeidere, bønder og slaver, reiser seg i revolusjon for å sikre seg grunnleggende rettigheter som har blitt frarøvet dem.

Sannhetens løgner

Per i dag lever vi i en menneskefiendtlig sivilisasjon. Den er delt inn i klasser, religioner og kjønn, i et gradssystem. Det er fortsatt en lang vei å gå før menneskenes gjengse tankegang kommer til et bevissthetsnivå der fornuft og rettferdighet styrer.

Hvorvidt vi klarer å avstå fra handlinger som loven tillater, sier mye om hvor langt vi har klatret på sivilisasjonsstigen, og hvor langt vi har beveget oss bort fra jungellovene ved hjelp av dannelse, etikk og selvdisiplin. Vi må følge opp med enda bedre utvikling av bevissthet og oppmerksom samvittighet. Vi må klare å avstå fra urettferdighet og løgn, hver og en av oss, av kjærlighet til sannhet og hengivenhet. Ikke av frykt for loven eller i håp om belønning.

Hvorfor endrer vi ikke på vilkårene for utdanning og dannelse i landet vårt? Slik at bevisstheten og samvittigheten kan bli utviklet fra barndommen av, så vi kan skape en reell menneskelig sivilisasjon?

Enkelte politiske og religiøse krefter, og folk som forfekter relativitetsteorien og såkalt realisme, anklager meg for å bare snakke utopi, idealisme og fantasi. Men i dag framstår fantasiene som hersker i en verden av løgner, som sannere enn sannheten. Litteraturhistorien har produsert mer kritikk av fortidens korrupte regimer enn den har produsert politiske artikler. Samtidig har både mannlige og kvinnelige forfattere og drømmere, som ikke har blitt fengslet eller sendt i eksil, stått samlet på frigjøringsplassen i Kairo. Mens de politiske lederne rettferdiggjør samarbeid med styresmaktene.

Korrupsjon finnes ikke bare i Egypts tidligere presidenter Hosni Mubaraks og Anwar Sadats regimer, men i alle regimer over hele verden. I den patriarkalske, kapitalistiske sivilisasjonens ånd, som er nedarvet fra føydalsystemet og slaveriet, opprettholder systemet produksjonen av de samme idealene gjennom hver generasjon, slik at de virkelige årsakene til korrupsjon kan fortsette å eksistere. ■

Oversatt fra arabisk av Vibeke Koehler

(Dette er et utdrag fra Ny Tids ukemagasin 18.11.2011. Les hele ved å kjøpe Ny Tid i avisforhandlere over hele landet, eller ved å abonnere på Ny Tid klikk her. Abonnenter får tidligere utgaver tilsendt gratis som PDF.)

Kommentarer