Feil medisin

SV vant kampen mot aldersgrense for henteekteskap, men kompromisset er like ille.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 07.06.2007
[8. juni 2007] SV vant en viktig seier da det denne uka ble klart at regjeringen ikke legger fram forslag om aldersgrense for såkalte henteekteskap. Saken har vært vanskelig for regjeringen. Integreringsminister Bjarne Håkon Hanssen har vært ivrig forkjemper for et slikt tiltak for å hindre tvangsgifte, men SV gikk i valgkampen ut som garantister mot en slik aldersgrense. Ny Tid har tidligere kritisert en slik grense for å være et diskriminerende og lite presist tiltak. At forslaget nå ikke legges fram, er en viktig seier.

Dessverre er seieren mer symbolsk enn reell. Kompromisset har blitt en like streng innskrenking av retten til å gifte seg med den man vil. Forslaget til ny utlendingslov innebærer nå at alle som vil hente ektefelle utenfor EØS-området, må dokumentere at de har tjent mer enn 200.000 kroner i minst ett år og sannsynliggjøre at de vil tjene minst dette beløpet også i framtiden.

I praksis vil også den nye forsørgerplikten legge begrensninger på alder, det blir tydelig når vi sjekker skattelistene for et tilfeldig utvalg av regjeringspartienes unge stortingsrepresentanter. SVs Audun Lysbakken oppfylte først kravet til forsørgerplikt året etter han ble valgt inn på Stortinget. Da var han 26 år. Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen var 23 år før hun oppfylte kravet. Kollega Marianne Marthinsen oppfylte kravet først etter hun ble valgt inn på Stortinget 25 år gammel. Slik har inkluderingsministerens tiltak mot tvangsekteskap skiftet fra å diskriminere på bakgrunn av etnisitet til å dreie seg om klasse. Dette vil ramme mange innvandrere – og andre med lav inntekt. Det vil ramme studenter som treffer den store kjærligheten i utlandet, det vil ramme lavtlønte og dem som mottar sosialstøtte. Nordmenn flest tjener nemlig ikke nok, når de er 18 år og gamle nok til å gifte seg.

Tvangsekteskap står høyt på den offentlige dagsorden, men er så langt møtt med få tiltak. Rapporten «Tvangsekteskap i hjelpeapparatet» viste nylig at problematikken nesten ikke berøres i det offentlige hjelpeapparatet, men overlates til private, ofte frivillige instanser. Kampen mot tvangsgifte bør settes inn i det offentlige arbeidet mot æresrelatert vold og vold i nære relasjoner.

Det er verken alderen eller lønna di som bestemmer om du gifter deg av tvang eller kjærlighet. Problemene knyttet til tvangsgifte løses ikke med generelle lover som rammer vilkårlig. Det løses med målrettede tiltak, informasjon og offentlig hjelpeapparat. Der er vi allerede

på overtid.

Kommentarer