Fedrene har kjempet, mødrene har rett 

Camilla Fossum Pettersen: Samværssabotasje. Norske fedre deler sine historier Aschehoug 


Boken Samværs-sabotasje kan anbefales til alle som er opptatt av barnas beste. 

Ramsdal er forfatter.
Email: hanneramsdal@gmail.com
Publisert: 2017-05-18
        Samværssabotasje. Norske fedre deler sine historier
Forfatter: Camilla Fossum Pettersen
Aschehoug ,

Camilla Fossum Pettersen gir med boken Samværs-sabotasje. Norske fedre deler sine historier et dystert innblikk i det mange fedre snakker om både i åpne og lukkede nettfora fordi de ofte ikke når frem i rettssystemet og på offentlige kontorer i barnefordelingssaker. Forfatteren har intervjuet fedre som har kjempet årelange kamper med både mødrene til barna sine og med systemet for å få til anstendige samværsordninger. Hun er fra første side tydelig på sitt ståsted, og boken kan til tider virke konspiratorisk med sine makabre historier om fedres manglende rettssikkerhet og mødres metoder for samværssabotasje. Men Fossum Pettersen har innhentet grundig bakgrunnsinformasjon fra et bredt fagfelt som til daglig jobber med problematikken og er vitne til misbruk av vårt velferds- og rettssystem. En mor kan per i dag legge frem falske anklager om at en far er voldelig, og faren kan bli renvasket i retten uten at det får rettslige konsekvenser for mor.

Myteknusing. Vi får høre historiene til seks fedre, en ung mann med skilte foreldre, en farmor og den ny samboeren til en far. Fossum Pettersen tar til tider i bruk litterære virkemidler for å skape autentisitet. Dette virker mot sin hensikt og forstyrrer forfatterens og intervjuobjektenes viktige budskap og poenger. (Praksisen inngår dessverre i en trend blant forlagene som etterspør dokumentarisme som nærmer seg skjønnlitteraturen, med det resultat at fagbokforfattere ofte tyr til forslitte litterære grep.)

I Danmark kan man straffes for foreldrefiendtlighet.

De beste partiene er der Fossum Pettersen saklig og nøytralt beskriver informantens situasjon, for så å sette den i sammenheng med rettspraksis, forskning og uttalelser fra et bredt antall aktører innenfor fagfeltet. I kommentarer til hver enkelt sak og i et grundig etterord gjøres det rede for blant annet Solveig Hornes lovforslag fra 2015 og videre saksgang, satt i sammenheng med praksis i andre land. I Danmark kan man for eksempel straffes for foreldrefiendtlighet. Innholdet i motstridende forskningsrapporter skisseres opp. Myter om samvær som ligger til grunn for mye av dagens rådgivning, mekling og rettspraksis, røskes opp i. Det vises til forskning som byr på alternativer til inngrodde sannheter, som at hvis det er konflikt mellom mor og far, er det bedre med ett fast bosted. Nyere forskning fremhever tvert imot at en god kontakt og mye samvær med begge foreldre kan …


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?

Abonnement kr 195/kvartal

       

Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)