Fascismenes familielikhet

Timothy Snyder: Om tyranni. 20 ting vi kan lære af det 20. århundrede Gads Forlag. Danmark

Sannheten kan dø på fire måter, advarer Timothy Snyder. Det farligste er å utvikle fiendtlighet overfor åpenbare kjensgjerninger. 

Henning Næss
Litteraturkritiker i Ny Tid. epost henning.ness@getmail.no

Om tyranni 20 ting vi kan lære af det 20 århundrede

Timothy Snyder

Gads Forlag

Danmark

Hvor solid er egentlig demokratiet i USA? Her er mange svar mulige. Noen påstår at USA aldri har vært noe demokrati og at landet i virkeligheten er og bestandig har vært fascistisk. Andre påstår at USA er det største demokratiet i verden. Timothy Snyder, forfatteren av Om tyranni. 20 ting vi kan lære af det 20. århundrede, mener at USA, særlig de senere årene, har vist tegn på fascistiske og totalitære trekk. Han prøver så godt han kan å styrke vår vilje til motstand, for det er jo nettopp den som blir knust av totalitære regimer.

Snyder har tidligere utmerket seg med bøker om Holocaust og nazismen. I Svart jord skrev han blant annet at økologisk panikk eller engstelse i forbindelse med matforsyninger, samt frykten for statsødeleggelse, var den viktigste grunnen til Holocaust. Forfatteren har med andre ord evnen til å se velkjente fenomener fra nye vinkler, men hans jakt på nye synspunkter er ikke alltid like godt begrunnet. På samme måten prøver han i denne vesle boken, som tydelig er skrevet svært fort, å appellere til enkeltmenneskets demokratiske sans, og muligheten for aktivisme. Hanna Arendt er åpenbart en av hans favoritt-tenkere.

Arendt-inspirert. Én ting er sikkert: Der interessen for politikk er liten, er faren for tyranni og totalitære bevegelser stor. Det er ikke så rart at Snyder er opptatt av Hanna Arendt, for i Origins of Totalitarianism forklarer den tyske filosofen at fremveksten av nazismen først og fremst ble mulig gjennom lydighet, utvikling av raseideologi og ukritisk regimetro. Men det hun aldri gjorde, var å sette likhetstegn mellom Tyskland i 1933 og sin egen tids amerikanske virkelighet.

Snyder siterer en leder fra en tyskjødisk avis fra 1933, der det blant annet heter: «Vi deler ikke det synspunkt, at hr. Hitler og hans venner, efter omsider at være kommet i besiddelse af den magt, de så længe har ønsket sig, vil gennemføre de forslag, som fremsættes i nazistiske aviser; de vil ikke pludselig fratage tyskjøder deres forfatningsmæssige rettigheder eller spærre dem inde i ghettoer og hellere ikke udsætte dem for pøbelens misundelige og morderiske lyster.»

Du har nå lest 4 frie artikler denne måned.

Logg inn (krever online abonnement, 69kr) for å lese videre.

Legg igjen et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.