ANTISEMITTISME: Selv om den skildrer en alternativ historie om USA under andre verdenskrig, tegner The Plot Against America et skremmende realistisk bilde av hvordan fascistisk ideologi kan utspille seg i praksis.

Huser er fast filmkritiker i Ny Tid.
Email: alekshuser@gmail.com
Publisert: 2020-04-02

I forrige utgave av NY TID skrev jeg om Netflix-serien Messiah, som tar for seg hvordan Jesus muligens ville blitt mottatt om han vendte tilbake i vår tid. Ikke minst baserer science-fiction-fortellinger seg ofte på tankeeksperimenter som kan formuleres med et innledende «hva om», skrev jeg da – til tross for at den omtalte serien ikke nødvendigvis sorterer innunder denne sjangeren.

Tankeeksperimenter og spekuleringer er riktignok en essensiell del av fiksjonens natur generelt. Ikke desto mindre gjelder dette noen typer fiksjon i større grad enn andre, og da særlig dem som klassifiseres som «spekulativ fiksjon». Begrepet omfatter science fiction, fantasy og såkalt «alternative history» – fortellinger som tar utgangspunkt i om historien hadde tatt en annen retning. I sistnevnte underkategori finner man den ferske HBO-serien The Plot Against America, som er basert på Philip Roths roman fra 2004 med samme navn.

Isolasjonisme og antisemittisme

Serien utspiller seg i USA tidlig på 40-tallet og handler om en jødisk familie i Newark i New Jersey. I den alternative historien som beskrives her, vinner flygeren og folkehelten Charles Lindbergh presidentvalget over Franklin D. Roosevelt i 1940. Under slagordet «America First» (som er hentet fra en eksisterende bevegelse på denne tiden) er Lindbergh opptatt av å holde USA utenfor den pågående krigen og opprettholder diplomatiske forbindelser med Tyskland. Hans antisemittiske holdninger preger etter hvert landets politikk, holdninger han også skal ha fremmet i virkeligheten. Slik han også argumenterte mot USAs innblanding i krigen – fram til han snudde med angrepet på Pearl Harbor.

The Plot Against America TV-SERIE Serieskapere David Simon og Ed Burns
The Plot Against America, TV-SERIE, Serieskapere David Simon og Ed Burns

Noen måneder før Philip Roth døde i 2018, fortalte han i


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?

Abonnement kr 195/kvartal