ANTISEMITTISME: Selv om den skildrer en alternativ historie om USA under andre verdenskrig, tegner The Plot Against America et skremmende realistisk bilde av hvordan fascistisk ideologi kan utspille seg i praksis.

Huser er fast filmkritiker i Ny Tid.
Email: alekshuser@gmail.com
Publisert: 2. april 2020

I forrige utgave av NY TID skrev jeg om Netflix-serien Messiah, som tar for seg hvordan Jesus muligens ville blitt mottatt om han vendte tilbake i vår tid. Ikke minst baserer science-fiction-fortellinger seg ofte på tankeeksperimenter som kan formuleres med et innledende «hva om», skrev jeg da – til tross for at den omtalte serien ikke nødvendigvis sorterer innunder denne sjangeren.

Tankeeksperimenter og spekuleringer er riktignok en essensiell del av fiksjonens natur generelt. Ikke desto mindre gjelder dette noen typer fiksjon i større grad enn andre, og da særlig dem som …

Kjære leser. Du kan lese én fri artikkel per dag. Kom evt. tilbake i morgen. Evt tegn abonnement (69kr/mnd) for å kunne lese alt (inkludert magasinene). Om du ikke er det allerede. Logg inn eller registrer deg først i toppen/menyen før bestilling.

Abonnement kr 195 kvartal