Fascinerende om fascismen


IDEOLOGI: Vet vi nok om fascismen til å forstå den?

Kroglund er kritiker og skribent.
Email: andrewkroglund@gmail.com
Publisert: 6. november 2019
       
Fascisme. En introduksjon til komparative studier

«Ser vi noen likhetstrekk fra mellomkrigstidens fascisme til dagens europeiske populister og Trump i USA?» Jeg stilte spørsmålet til den kjente krigshistorikeren sir Antony James Beevor under et arrangement på Norsk sakprosafestival i Oslo i oktober.

Hva svarte Beevor? Jeg skal spenne deg litt på pinebenken og tar omveien med en fersk bok. Dreyers Forlag har en utmerket serie som de kaller Dreyer Perspektiv, der de belyser viktige fenomener i oversiktlige og spennende utgivelser. Nå har turen kommet til fascismen, og forlaget har oversatt en oversikt over gjeldende kunnskap om fascisme og fascismeforskning. Forfatteren er ingen hvemsomhelst: Roger Griffin er professor …

Kjære leser. Du kan lese 4 frie artikler i måneden. Kom evt. tilbake neste måned. Evt tegn abonnement (69kr/mnd) for å kunne lese alt (inkludert magasinene). Om du ikke er det allerede. Logg inn eller registrer deg først i toppen/menyen før bestilling.