Færre byråkrater skal gi bedre omsorg

Moderniseringsminister Morten Andreas Meyer vil gjøre hverdagen enklere for oss alle sammen. Men det blir ikke en enkel jobb.

Ny Tid

Bondeviks regjeringsrokade nylig fødte en ny statsrådstittel: Moderniseringsministeren. Morten Andreas Meyer skal nå være moderniseringsminister, i stedet for arbeids- og administrasjonsminister. Selv om han fremdeles sitter på en del av de oppgavene han hadde tidligere, så er det først og fremst som ansvarlig for moderniseringen av den norske stat at vi skal oppleve ham i månedene fremover.

– Min viktigste oppgave blir å gjøre hverdagen enklere, sier Morten A. Meyer.

Han skal bygge ned byråkratiet og korte ned saksbehandlingstiden. Folket skal ha svar på spørsmål så raskt som mulig.

– Jeg vil ikke ha at det skal være noen tvil om at byråkratiet er til for borgerne, og ikke motsatt. Fra tid til annen har vi hatt et system som etter min oppfatning har opptrådt mer for systemets skyld – enn de systemet skal betjene, sier Morten A. Meyer.

Han vil ha et mer oversiktlig byråkrati som vi skal ha lett innsyn i, og som jobber raskt og svarer raskt.

På nett

Morten A. Meyer sier at noe av det viktigste han ønsker å få gjort noe med, er å gjøre de offentlige etatene mer åpne og mer tilgjengelige for borgerne.

– Det offentlige er en teknologisk sinke. Vi må bli mye flinkere til å ta i bruk de mulighetene som den nye teknologien gir oss. Det finnes en rekke tjenester som burde vært, og som snart skal bli, tilgjengelig på internettet. Det vil være tidsbesparende og kreve mindre ressurser hvis folk som trenger å fylle ut skjemaer gjør det når de har tid, og ikke må forholde seg til bestemte åpningstider. Dette vil bidra til å redusere kostnadene. Vi skal bruke ressursene mer fornuftig. Derfor vil jeg omdirigere våre midler fra permflytting til pleie, sier moderniseringsministeren.

Han vil ha så mange elektroniske tjenester som mulig, for å lette om for den enkelte – og byråkratiet.

Dette er toner som mange vil forbinde med nedbygging av distriktene, og at de siste offentlige kontorene utenfor storbyene blir lagt ned. Men dette avviser ministeren på det hardeste.

– Jeg skal ikke avvikle noe. Vi har ca tre millioner databrukere i Norge. Med et innbyggertall på ca 4,6 millioner er det klart at de fleste vil kunne benytte seg av elektroniske tjenester på nettet. Mange er villige t il å benytte seg av et slikt tilbud, og mange etterlyser det. Når det gjelder de som ikke kan eller ikke vil skaffe seg internett, så er det en situasjonen vi er klar over og tar høyde for. Disse borgerne vil kunne henvende seg til de kontorene de gjør i dag, og få den nødvendige tjenesten manuelt, understreker Morten A. Meyer.

Flytte ressusrene

Moderniseringsministeren har tatt mål av seg til å flytte ressursene internt i det offentlige budsjettet. Det skal ikke spares penger på statsbudsjettet på omleggingen, men de sparte pengene skal brukes andre steder der det er mer behov for dem..

– Ressursene vi sparer skal brukes der de vi i dag opplever at det er mangler. Teknologien er vår nøkkelen til å nå målet som er en mer effektiv forvaltning og mindre byråkrati. Vi må ha en mer målrettet bruk av ressursene, og de skal brukes der de trengs mest, som er innen pleie og omsorg, barnehager og skole.

Morten A. Meyer sier at selv om dette kan virke som tøffe krav, så vil han jobbe iherdig for å nå dem så raskt som mulig. Han vil blant annet kreve at borgerne får raskere og tydeligere svar i fremtiden.

– Jeg ser på muligheten for å innføre svartidsgarantier på langt flere områder enn det vi har i dag. Jeg skal finne de områdene som er egnet til det, og disse skal garantere at folk får svar på sine spørsmål innen rimelig tid, sier statsråden.

Han er også i dialog med Sylfest Lomheim, direktør for kompetanseneteret for norsk språk, om hvordan språket som myndighetene bruker kan gjøres enklere og lettere å forstå.

– Vi må ha et språk som vanlige folk forstår.

– Vi skal gjøre innbyggernes dialog med det offentlig like enkel som vi i snart et ti-år har hatt det som nettkunder i banken vår, sier statsråden.

Morten A. Meyer lover at innen utgangen av 2005 skal Norge ligge i tet internasjonalt når det gjelder å tilby helelektronisk saksbehandling fra det offentlige, med elektronisk signatur som garanti for rettsikkerhet og gyldighet.

– Å få på plass en slik løsning åpner utrolig mange muligheter. Murer mellom ulike offentlige instanser blir revet. Innbyggerne vil møte det offentlige tilbudet på en internettportal istedenfor på flora av offentlige kontorer. Kanskje du synes det ville være greit å søke om byggetillatelse til garasjen fra hjemme-PC’en og automatisk og elektronisk sende varsler til naboer som skal ha det? Kanskje vil du søke om studielån hjemmefra eller fra lesesalen på skolen? Kanskje kan du spørre fastlegen din om råd via internett? Eller registrere bilen din via nett fremfor å bruke halve dagen på tilsynet?, spør moderniseringsministeren.

Han peker på at nødvendige dataløsninger er stort sett på plass og at resten koster ikke all verden.

Privatisering

Moderniseringsministeren har også fått i oppdrag å styre den norske konkurransepolitikken, og han har også mer enn en finger med i spillet når statlig eiendom skal selges eller når staten skal kjøpe nytt.

– Konkurransepolitikken er viktig i vår modernisering av Norge. Vi trenger mer konkurranse om tilbudene, og det gjelder kanskje ikke minst en del av de tilbudene som det offentlige hittil har hatt, sier Morten A. Meyer, som er godt fornøyd med å ha fått samlet all konkurransepolitikk i et departement.

– Jeg ser det som svært bra at vi har samlet konkurransepolitikken i et departement. Dermed har vi mulighet til å få en helhetlig konkurransepolitikk, og ikke minst muligheten til å drive mer effektivt.

Kjøp og salg av statlig eiendom er et tilbakevendende tema. Men moderniseringsministeren mister ikke nattesøvnen av en slik debatt.

– Kjøp og salg av statlig eiendom har jeg et helt avslappet forhold til. Det er noen eiendommer som er naturlig at staten eier og driver, mens det også finnes mange eiendommer som staten ikke trenger å eie. Det finnes mange gode grunner til at staten heller leier lokaler til administrasjonen, fremfor å eie bygningene, sier Meyer og viser blant annet til vedlikeholdsjobben ved bygninger.

– Tilnærmningen til hva staten skal eie må være balansert. Noen ganger må staten inn og sikre at gamle eiendommer blir ivaretatt som kulturminner, og ikke ender opp som pizzabuer. Derimot trenger vi ikke å eie alle bygningene vi trenger i Oslo for eksempel.

Stort potensiale

Morten A. Meyer tror at det ligger et stort ubrukt potensial i den statlige administrasjonen. Dette vil han ha tatt ut. Høsten 2005 er det valg til nytt storting, men Meyer satser på at vi merker noe til moderniseringen før det.

– Jeg er overbevist om at det er et svært stort potensial i moderniseringsprosessen. Ulike studier av hva som er mulig å få ut sier at det er mulig å effektivisere mellom 15 og 20 prosent. Uansett hvor mye vi kan effektivisere byråkratiet, så er det potensial som tas ut med til å legge grunnlaget for den fremtidige velferden i Norge.

Han lover at vi som borgere vil merke regjeringens første del av moderniseringene i løpet av våren 2005.

DEL

Legg igjen et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.